Syfilis 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av en bakterie som heter Treponema pallidum. Sjukdomen indelas i tre stadier: primär, sekundär och tertiär syfilis. I primär- och sekundärstadiet (= tidig syfilis) är sjukdomen smittsam. Tertiär syfilis (= sen syfilis) uppträder först många år efter det man blivit smittad och inte blivit adekvat behandlad, och sjukdomen har då låg smittsamhet.

Syfilis räknas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig och smittspåringspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Fakta om syfilis

Sjukdomsinformation om syfilis Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsblad Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsläkarföreningen
Smittskyddsblad (patient- och läkarinformation) om gonorrè, hepatit, hiv, klamydia och syfilis har getts ut av Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsenheterna Smittskydd Stockholm, Smittskydd Värmland, Smittskydd Kalmar mfl har även översättningar av dem till andra språk som pdf:er.

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

En kritisk granskning av 1325 fall av syfilis, rapporterade från SMI åren 1997-2007 Sidan öppnas i ett nyt fönster 389 kB, Smittskyddsinstitutet
Rapporten är att försöka få en mer korrekt bild av den epidemiologiska utvecklingen för syfilis i Sverige.

Provtagning

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Socialstyrelsen
Enligt smittskyddslagen är man skyldig att omedelbart söka läkarvård vid misstanke om att man bär på smitta av någon så
kallad allmänfarlig infektion. Test kan utföras vid alla vårdcentraler, ungdoms- och studentmottagningar, barnmorske- och Sesammottagningar med flera. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri.

Föreskrifter om infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13) Sidan öppnas i ett nyt fönster 82kB, Socialstyrelsen
Vårdgivaren skall erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för hepatit B, hiv-infektion och syfilis.

INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Infpreg är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. I Infpreg finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet. I Infpreg finns referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet. I Infpreg har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.

Behandlingsrekommendationer

Internetmedicin Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Smittskydd och smittspårning 

Anmäl en allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster SmiNet
På SmiNet kan behandlande läkare göra en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

 

Smittspårning av sexuellt överförbara infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster 1286 kB, Socialstyrelsen
En handbok i syfte att vara ett hjälpmedel och stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner (STI).

Kampanjer

Stop Syfilis Sidan öppnas i ett nytt fönster 668 kB, RFSL mfl
En kampanj mot syfilis i ett samarbete mellan RFSL, FHI, Venhälsan, LAFA, Kondomleverantörerna och smittskyddsenheten i Stockholm.

 

 

Senast uppdaterad:  2011-09-16 
border