Om webbplatsen  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hivportalen vänder sig till dig som arbetar förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI) samt med sexuell hälsa. Bakom initiativet står Nationella Hivrådet. Webbplatsen administreras av Smittskyddsinstitutet.

Arbetet för sexuell hälsa och mot sexuellt överförda infektioner sker på en mängd olika sätt och på olika nivåer i Sverige. Syftet med Hivportalen är att samla och stärka detta arbete genom att erbjuda fakta, publikationer, statistik, forskning, metoder och nyheter inom området samlat på en och samma webbplats. På så sätt ska de olika aktörerna lättare kunna hitta information, dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, och även hitta lämpliga partners för erfarenhetsutbyte och samarbete. Det nationella arbetet har sin utgångspunkt i propositionen Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop 2005/06:60).

Nationella Hivrådet

Hivportalen drivs av Nationella Hivrådet i samverkan med Smittskyddsinstitutet. Nationella Hivrådet är inrättat av regeringen för att samordna arbetet mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar i Sverige. Rådet består av representanter från myndigheter, frivilligorganisationer och kommuner och landsting. I Nationella Hivrådet sitter bland andra Statens folkhälsoinstitut, Skolverket, Hiv-Sverige, RFSU  och Smittskyddsinstitutet.

Mer information om Nationella Hivrådet

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop 2005/06:60)  Sidan öppnas i ett nytt fönsterRegeringen

Senast uppdaterad:   2011-05-27  

 

   

border