Webbinarier 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Under våren 2012 sänds en seminarieserie på webben via Hivportalen. Dessa kallas webbinarier och tar upp aktuell forskning och metodutveckling till stöd för arbetet med ungdomar och unga vuxna inom området hiv/STI-prevention och sexuell hälsa.

I spalten till vänster ser du aktuella webbinarier våren 2012. Under respektive webbinarie finns anmälningsformulär.  

Ansvariga för webbinarierna är enheten för hivprevention och sexuell hälsa vid Smittskyddsinstitutet.

Webbinarierna har sin utgångspunkt i implementeringen av Nationell handlingsplan för klamydiaprevention, vilken är en handlingsplan för hiv/STI-prevention för målgruppen ungdomar och unga vuxna i Sverige.

Handlingsplanen är framtagen av Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet inom ramen för propositionen Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop 2005/06:60).

Så här deltar du i ett webbinarie

När du anmält dig får du ett anmälningskvitto via e-post. Där finns en klickbar länk. En liten stund innan webbinariet startar ska du klicka på länken för att komma till det digitala mötesrummet. Under webbinariet kan du sedan se rörlig bild och höra ljud samt, om du vill, chatta med föreläsarna.

Tekniska förutsättningar 

För att delta behöver du en dator med fast- alternativt stabil trådlös internetuppkoppling. Du behöver kunna höra ljud via din dator eller genom att högtalare eller hörlurar. Smittskyddsinstitutets webbinarier kan ses av de flesta eftersom det bygger på ett  internetbaserat verktyg för överföring av ljud och bild. Detta gör att eventuella brandväggar inte ska vara ett problem för deltagande.

Om du kan se bild och höra ljud i denna testfilm kan du delta. Om du ändå har problem med att se testfilmen kan du behöva ladda ner det kostnadsfria programmet Adobe Flash på din dator.
Du gör det enkelt genom att klicka här. http://get.adobe.com/se/flashplayer/ 

Webbinarierna ska också kunna gå att se med IOS (iPhone/iPad) och Andriodenheter. Det kan då krävas att man laddar ned gratisappen Adobe Connect Mobile.  

Se webbinarier i efterhand 

Efter att webbinarierna är sända kommer de att läggas upp som filmer under rubriken Arkiv för webbinarier i spalten till vänster.   

Läs mer:

Anmälan görs under respektive webbinarie i spalten till vänster.

Bild på inbjudan till webbinarier

Pdf med alla webbinarier våren 2012  368 kB

Testfilm för webbinariet Sidan öppnas i ett nytt fönster  

Nationell handlingsplan för klamydiaprevention - med fokus på ungdomar och unga vuxna  1 692 kB, Socialstyrelsen

Sammanfattning av Nationell handlingsplan för klamydiaprevention  232 kB, Smittskyddsinstitutet 

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop 2005/06:60)   992 kB, Regeringen

Att förebygga hiv och STI - Kunskapsunderlag och vägledning för förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna  928 kB, Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet Sidan öppnas i ett nytt fönster


Lathund för iPad:

Hur man installerar Adobe Connect Mobile-appen på en iPad  64 kB

Hur man använder Adobe Connect Mobile-app på en iPad   144 kB

Lathund för Android:

Hur man installerar Adobe Connect-appen på Android-telefon  276 kB

Hur man använder Adobe Connect-appen på Android-telefon  244 kB 

Senast uppdaterad:  2012-02-15 
border