Kontaktuppgifter 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Hivportalen byggs upp av Nationella Hivrådet. Det är främst deras samlade information inom hiv, STI och sexuell hälsa som du kan nå via hivportalen.se men även information från andra aktörer nationellt och internationellt.

Nationella Hivrådets sammansättning

Nationella Hivrådet utses av Smittskyddsinstitutets generaldirektör. Ledamöterna representerar olika myndigheter och ideella organisationer som på olika vis bedriver arbete för att minska smittspridningen av hiv/STI.

Christer G Wennerholm (m) har sedan den 21 februari 2008 varit ordförande i Nationella Hivrådet.

Aktörer som ingår i Nationella Hivrådet

Hiv-Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Kriminalvården  Sidan öppnas i ett nytt fönster

Migrationsverket Sidan öppnas i ett nytt fönster

RIFFI, Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor Sidan öppnas i ett nytt fönster

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning Sidan öppnas i ett nytt fönster

Skolverket Sidan öppnas i ett nytt fönster

SMI, Smittskyddsinistitutet Sidan öppnas i ett nytt fönster

Socialstyrelsen  Sidan öppnas i ett nytt fönster

FHI, Statens folkhälsoinstitut Sidan öppnas i ett nytt fönster

Stiftelsen Noaks Ark Sidan öppnas i ett nytt fönster

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Sidan öppnas i ett nytt fönster

Senast uppdaterad:  2011-05-27 

Kontakta Hivportalen 

border