Lagar och riktlinjer 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

På de här sidorna finns en sammanställning över lagar, riktlinjer, planer och vägledningar som styr det förebyggande arbetet i Sverige mot hiv, aids och andra sexuellt överförda infektioner. 

Internationellt samarbete

Millenniedeklarationen Sidan öppnas i ett nytt fönster 64 kB, FN
I FN:s Millenieutvecklingsmål ingår ett mål om att bekämpa hiv/aids. Det finns ett särskilt FN-organ som samordnar arbetet med dessa frågor, UNAIDS. 

FN:s allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Artikel 22 i FN:s konvention tar upp ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Nationella mål

Folkhälsomålen Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Det övergripande målet för det svenska arbetet är Att begränsa spridningen av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. 

 

Senast uppdaterad:  2011-03-14 
border