Regionala planer och vägledningar 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Vissa regioner har tagit fram särskilda handlingsplaner i det egna arbetet med hiv/STI och sexuell hälsa.

Jämtlands läns landsting

Regional handlingsplan för Jämtlands län gällande trygg och säker sexualitet Sidan öppnas i ett nytt fönster 281 kB, Jämtlands läns landsting
Handlingsplanen gäller för 2006-2011.

Landstinget Dalarna

Älska i Dalarna Sidan öppnas i ett nytt fönster 519 kB, Landstinget Dalarna
Handlingsprogram för samlevnad och sexualitet. Från år 2002.

Landstinget Gävleborg

Sex- och samlevnadsundervisning, handlingsplan, år 6-9 Sidan öppnas i ett nytt fönster 86 kB, Nordanstigs Kommun
Handlingsplanen togs fram år 2009.

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings läns handlingsplan för sexuell hälsa 2009 Sidan öppnas i ett nytt fönster 117 kB, Landstinget i Kalmar län 
Handlingsplan frånår 2009.

Landstinget i Kalmar län

Kalmar läns handlingsplan för sexuell hälsa Sidan öppnas i ett nytt fönster 2 219 kB, Landstinget i Kalmar län
Handlingsplanen gäller för 2005-2010.

Landstinget i Värmland

Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa i Värmland Sidan öppnas i ett nytt fönster 120 kB, Landstinget i Värmland
Handlingsplanen antogs i mars år 2005.

Landstinget i Östergötland

Behovsanalys Sexuellt överförbara sjukdomar, STD Sidan öppnas i ett nytt fönster 117 kB, Lanstinget i Östergötland
Behovsanalysen gjordes i januri 2007.

 

Regionalt handlingsprogram för STI i Östergötland Sidan öppnas i ett nytt fönster Landstinget i Östergötland
Handlingsprogrammet utvärderas och revideras årligen.

Landstinget Kronoberg

Sexuell hälsa i Kronoberg Sidan öppnas i ett nytt fönster 349 kB, Landstinget Kronoberg
Handlingsprogram för 2006-2010.

Landstinget Sörmland

Handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa i Sörmland Sidan öppnas i ett nytt fönster 245 kB, Landstinget Sörmland
Handlingsplanen gäller från år 2002. Handlingsplanens mål och åtgärder följs upp vartannat år.

Region Skåne

Malmö stads program Sexuell hälsa Sidan öppnas i ett nytt fönster Malmö stad
Programmet Sexuell hälsa är ett kommunalt program som berör flera olika områden som kan kopplas till sexualitet, som sex- och samlevnadsundervisning i skolan och på fritidsgårdar, prostitution, sexuellt våld, förebyggandet av sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter och främjandet av en positiv syn på sexualiteten.

Stockholms län

Riktlinjer för hiv-provtagning inom Stockholms läns sjukvårdsområde Sidan öppnas i ett nytt fönster 58 kB, Stockholms läns landsting
Alla vårdverksamheter inom SLSO ska vid önskemål från patient erbjuda HIV-test. Om patienten begär så, kan provtagningen ske anonymt.

Västra Götalandsregionen

Att förebygga hiv och andra sexuellt överförbara infektioner i Västra Götaland Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 138 kB, Västra Götalandsregionen
Strategin gäller för 2009 och består av information och förslag till insatser. Strategin kompletteras med en handlingsplan under 2009.

Senast uppdaterad:  2009-09-01 

 

border