Anpassa  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

För att förstora eller förminska innehållet på Hivportalens webbplats kan du antingen använda webbläsarens zoom-funktion eller ändra textstorleken i webbläsaren.

Använda zoom-funktionen

Genom zoom-funktionen skalas allt innehåll på sidan proportionerligt. I vissa äldre webbläsare är det inte möjligt att zomma in och ut sidan, då får man istället öka storleken på texten.

För att förstora innehållet, använd tangenterna Ctrl och +. På så sätt zoomar du in innehållet på sidan. För att zooma ut, använd Ctrl och . Du kan också använda Ctrl och snurra på det hjul som sitter på musen.

Förstora eller förminska  texten

När man förstorar eller förminskar texten ändras endast storleken på texten. Textstorleken ändras på olika sätt i olika webbläsare. Här beskrivs hur man justerar texten i de vanligaste webbläsarna.

Firefox: välj ”Visa” i menyn och därefter ”Textstorlek”.

Internet Explorer 6.x: välj ”Visa” i menyn och därefter ”Textstorlek”.

Internet Explorer 7.x: välj ”Sida” i menyn och därefter ”Textstorlek”.

Safari: välj ”Innehåll” i menyn och därefter ”Öka textstorleken” eller ”Minska textstorleken”.

Netscape Navigator: välj ”Visa” i menyn och därefter ”Öka teckensnitt” eller ”Minska teckensnitt”.

Senast uppdaterad:   2009-10-08  

 

border