Fakta och statistik 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Under fakta och statistik tar vi upp de grupper som är definierade i propositionen Den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60). I denna definieras de grupper i samhället som är särskilt utsatta och som av skilda skäl löper en större risk att exponeras för hiv/STI, de så kallade riskutsatta grupperna. Dessa grupper benämns även som preventionsgrupper. Arbetet i Sverige styrs också av folkhälsopolitikens 11 målområden där Sexualitet och reproduktiv hälsa och Skydd mot smittspridning är två målområden. 

Riskutsatta grupper

UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga Sidan öppnas i ett nytt fönster 1785 kB
Göteborgs Universitet

Ungdomars sexuella hälsa Sidan öppnas i ett nytt fönster 515 kB, Socialstyrelsen,
Internationella kunskapssammanställningar och svenska erfarenheter av förebyggande arbete.

Kunskapsbaserad hivprevention riktad till män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 320 kB, Socialstyrelsen
En sammanfattning av och diskussion utifrån sex internationella kunskapsöversikter.

HIV - Quality of life survey Sidan öppnas i ett nytt fönster 318 kB, Hiv-Sverige
En undersökning om livskvalité för personer som lever med hiv i Norden.

Sexualitet och hälsa 

Mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Regeringens webbplats om Mänskliga rättigheter.

En granskning av metodböcker i sex- och samlevnadsundervisningen Sidan öppnas i ett nytt fönster Skolverket
Skolverket har granskat metodböcker och handböcker som används inom sex- och samlevnadsundervisningen. Rapporten handlar särskilt om vilka teoretiska perspektiv materialet bygger på, samt hur de övningar som föreslås presenteras och motiveras.

Sexual risk taking – perceptions of contraceptive use, abortion, and sexually transmitted infections among adolescents in Sweden Sidan öppnas i ett nyt fönster 468 kB, Uppsala Universitet
En avhandling om svenska ungdomars inställning till, och erfarenhet av preventivmedel, abort och sexuellt överförbara infektioner.

Statistik

Access to HIV prevention, treatment and care for migrant populations in EU/EEA countries Sidan öppnas i ett nytt fönster 662 kB, ECDC
Om tillgång till hivprevention, behandling och vård för migranter i EU/EES-länder.

Statistik över smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet för statistik över de sexuellt överförbara infektioner som är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Sexuellt överförda infektioner

Fakta om smittsamma sjukdomar Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet och Smittskyddsläkarföreningen har sammanställt fakta om smittsamma sjukdomar sorterade A-Ö.

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner publikation 3,96 MB, Smittskyddsinstitutet
Här finns information om några av de vanligaste sexuellt överförda infektionerna, och om vilka komplikationer som kan uppstå om man inte får medicinsk behandling. 

Sesampärmen Sidan öppnas i ett nytt fönster Stockholms Läns Landsting
En textsamling om sexuellt överförda infektioner (STI), smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter. Pärmen är avsedd för läkare inom primärvården, övrig personal på vårdcentraler, mödravårdscentraler, gynekologiska mottagningar och ungdomsmottagningar


 

 

Senast uppdaterad:  2011-11-09 
border