Herpes 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Herpesutslag är en virusinfektion som karakteriseras av en lokaliserad primärinfektion, en latensperiod då virus ligger "sovande" samt ett eventuellt återfall med återkommande lokala manifestationer. I samband med att man blir smittad vandrar virus längs hudnerver till en nervknuta, där virus kan "vila" under många år.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade (annat än i vissa situationer på sjukhus).

För genital herpes bör dock följande iakttas:
- samlag bör undvikas vid tider då symtom föreligger 
 - partner bör undersökas endast om besvär föreligger (om en partner är orolig kan en blodprovtagning visa om han/hon är smittad sedan tidigare).

Fakta om herpes

Sjukdomsinformation  Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsinstitutet 

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Herpes i underlivet Sidan öppnas i ett nytt fönster

En översikt från 1177.

Provtagning

INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Infpreg är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. I Infpreg finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet. I Infpreg finns referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet. I Infpreg har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet. 

Behandlingsrekommendationer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster Läkemedelsverket
De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska vinsterna är således begränsade, varför antiviral behandling generellt inte är motiverad. Rekommendationerna är framtagna av Läkemedelsverket i samarbete med RAV (Referensgruppen för AntiVirala medel) år 2005.

Internetmedicin Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Sjukskrivningsrekommendationer

Rekommendationer för sjukskrivning vid herpesinfektion Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick i slutet av 2005 i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. Hösten 2007 publicerade Socialstyrelsen en vägledning för sjukskrivning som fick namnet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. På Socialstyrelsens webbplats finns den senast uppdaterade versionen från juni 2009.

 

Senast uppdaterad:  2011-02-22 

Mer om herpes 

Nyheter

Publikationer

Aktörer

Statistik

Statistik saknas då infektionen inte är anmälningspliktig.

Lagar och riktlinjer

Rekommendationer för sjukskrivning vid herpesinfektionSidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

border