Provtagning 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Enligt smittskyddslagen är man skyldig att omedelbart söka läkarvård vid misstanke om att man bär på smitta av någon så kallad allmänfarlig infektion. Dit hör klamydia, gonorré, syfilis och hiv. Test kan utföras vid alla vårdcentraler, ungdoms- och studentmottagningar, barnmorske- och Sesammottagningar med flera. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri.

Smittspårning

Den som visar sig bära på smitta med någon allmänfarlig infektion är skyldig lämna uppgifter om den eller de personer som kan ha smittat personen och vilka den i sin tur kan ha smittat. Patienten kan välja om denne själv vill informera sina partner eller be att läkaren gör det. I det läget är patienten anonym gentemot sina partners genom sekretesskyddet i smittskyddslagen.

Hivtest

Den som vill göra hivtest får ibland felaktigt höra att man inte kan göra det på samma sätt som andra test. Hivtest kan utföras på alla vårdcentraler och de flesta andra mottagningar. En rekommendation är dock att vända sig till en mottagning med specialkunskap om hiv, som till exempel infektionskliniker. Respektive landstings sjukvårdsinformation kan upplysa om var sådana mottagningar finns.

I större städer kan det finnas andra kliniker än landstingets som utför hivtest och har rådgivning. Noaks Ark Direkt, telefon 020-78 44 40, har uppdaterade register över lämpliga testmottagningar.

Viktigt att veta gällande hivtest

  • patienten har rätt till hivtest på begäran 
  • patienten har, om så önskas, rätt att vara anonym
  • hivtest är enligt lag kostnadsfritt (utom hos läkare som inte är anslutna till Försäkringskassan)

Klamydiatest

Klamydia i ändtarm och svalg vanligt bland män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 530 kB, Läkartidningen
Venhälsan i Stockholm har undersökt klamydiafall i gruppen MSM och funnit att 66 procent hade klamydia i ändtarmen och 13 procent i svalget. De flesta av dessa saknade symtom. Slutsaten är att det är viktigt att alla lokaler provtas.

Klamydiatest via nätet

I vissa län erbjuds privatpersoner möjligheten att beställa hem ett klamydiatest och kolla sitt svar på nätet.

klamydia.se Sidan öppnas i ett nytt fönster
Gemensam sida för beställning av hemtest för boende i:
Västra Götalandsregionen
Västerbottens läns landsting 
Landstinget Sörmland
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Värmland

klamydiatest.nu Sidan öppnas i ett nytt fönster
Gemensam sida för beställning av hemtest för boende i:
Landstinget i Blekinge
Landstinget Dalarna
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Östergötland
Region Halland
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Örebro läns landsting

Klamydiatest i Landstinget Kronoberg Sidan öppnas i ett nytt fönster
Landstinget Kronoberg

Goda exempel

Förslag till partnerspårningsbrev för klamydia Sidan öppnas i ett nytt fönster  19 kB, Smittskyddsenheten, Uppsala läns landsting

Hjälp vid identifikation av en kontakt vid smittspårning Sidan öppnas i ett nytt fönster 370 kB, Smittskyddsenheten, Uppsala läns landsting
Information som kan vara till hjälp om det är svårt att identifiera en kontakt index uppgivit.

 

Senast uppdaterad:  2011-09-09 

Mer om provtagning 

Lagar och riktlinjer

Smittskyddslag (2004:168) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen

Smittskyddslagens tillämpning Sidan öppnas i ett nytt fönster 131 kB, Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting

Smittskyddsförordning (2004:255) Sidan öppnas i ett nytt fönster Riksdagen

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Socialstyrelsen

border