Sex- och samlevnadsundervisning 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är den centrala arenan för förebyggande insatser mot klamydia, hiv och oönskade graviditeter. Den ska också verka för en god sexuell hälsa och en trygg och säker sexualitet.

En hel del återstår att göra gällande sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor idag för att uppnå större likvärdighet. Undervisningen vilar mer på "beprövad erfarenhet" än på teori. Läroplaner och kursplaner ger inte stor vägledning, då de ser olika ut för olika lärare och skolor. Ur enskilda skolors kursplaner kan följande mål utläsas:

  • Förebygga spridning av hiv/STI
  • Ha kunskap om befruktningsmekanismer och om biologiska processer
  • Förebygga aborter
  • Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män
  • Ge kunskap om och förståelse för homo- bi och transexualitet
  • Ge ungdomarna verktyg för en bättre hälsa
  • Motverka diskriminering på grund av kön, etnicitet eller sexuell läggning
  • Verka för en god sexualitet inom ramen för kärleksfulla förhållanden
  • Förebygga våldtäker och sexuellt utnyttjande av flickor
  • Skapa samtal om viktiga frågor i livet

Fakta

Hela livet - 50 år med sex- och samlevnadsundervisningen Sidan öppnas i ett nytt fönster 2,55 MB, Skolverket
I samband med att sex- och samlevnadsundervisningen varit obligatorisk i svenska skolor i 50 år tog Skolverket fram en bok. I antologin ryms artiklar om både gårdagens och dagens sex- och samlevnadsundervisning.

Erfarenhetsutbyte och goda exempel

Kärlek känns! Förstår du Sidan öppnas i ett nytt fönster Skolverket
En bok om sexualitet och samlevnad som ett kunskapsämne i skolan. Materialet bygger i hög grad på uppgifter från ungdomar och är tänkt som ett stöd för lärare som undervisar inom området sexualitet och samlevnad.

Exempel och tips från skolor Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSU
RFSU har listat exempel och tips på hur olika skolor arbetar med sex och samlevnad. Tanken är att ge inspiration till bra sex- och samlevnadsundervisning.

Bland horor, bockar och bögar Sidan öppnas i ett nytt fönster  143 kB, RFSU
Skriften vänder sig till vuxna som i någon form arbetar med sexualupplysning för unga. Fokus ligger på mötet med eleverna.

Modellskolor i Malmö Sidan öppnas i ett nytt fönster 1584 kB, Malmö stad
Malmö stads folkhälsoenhet har gjort en sammanställning av vad de kallar Modellskolor, skolor som organiserat sin sex- och samlevnadsundervisning på ett engagerande sätt och med en god kvalitet. Eftersom många av modellerna ännu inte är utvärderade syftar materialet främst till att skapa ett erfarenhetsutbyte.

Insikt Sidan öppnas i ett nytt fönster Lafa
Lafas tidning om sexuell hälsa och arbete mot hiv/STI.  Reportage och artiklar om aktuell  forskning, metodutveckling och praktiskt arbete mot hiv/STI i bland annat skolan och inom vården. Insikt ges ut 5 ggr/år och prenumerationen är gratis. Tidningen går även att läsa nätet.

Att bli kvinna Sidan öppnas i ett nytt fönster 47 kB, Göteborgs Stad
Ett arbetssätt för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Programmet har utarbetats för Göteborgs Stad.

Kropp o Knopp - Killsnack Sidan öppnas i ett nytt fönster 56 kB, Göteborgs Stad
Ett förslag till hur man kan lägga upp samtal med unga killar om sexualitet, kärlek och pubertet. Programmet har utarbetats för Göteborgs Stad.

Rapport om senare delen av grundskolans sex och samlevnadsundervisning i Västra Götalandsregionen Sidan öppnas i ett nytt fönster 347 kB, Västra Götalandsregionen
En kartläggning över hur skolan arbetar inom området sexuell hälsa, vilka metoder som används samt hur skolan skulle vilja arbeta med externa aktörer. Kartläggningen omfattar Västra Götalandsregionen, exklusive Göteborgs Stad.

Sex och samlevnadsundervisning i Östergötlands gymnasieskolor Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 100 kB, Landstinget i Östergötland
År 2005 besökte Länshälsolaget i Östergötland länets gymnasieskolor. Syftet var att skapa en dialog kring Sex - och samlevnadsundervisningens innehåll, kvantitet och kvalitet på den enskilda skolan. Detta är rapporten från besöken.

Aktuell forskning

Utveckling av forskningsbaserad undervisning i Sex och samlevnad för lärarutbildning och skola Sidan öppnas i ett nytt fönster Göteborgs universitet
Ett 3-årigt projekt som syftar till att utveckla undervisning i sex- och samlevnad för lärarstuderande genom utveckling av kurs, framtagande av undervisningsmaterial, bildande av nätverk och spridning av projektresultat.

Projektet har kommit med tre delrapporter:
Kartläggning av utbildning i sex och samlevnad vid lärarutbildningarna i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster 165 kB, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Sex och samlevnad - Läroboksanalys Sidan öppnas i ett nytt fönster 80 kB, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Material som används av skolor i sex- och samlevnadsundervisning Sidan öppnas i ett nytt fönster 64 kB, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Kvalitetsgranskning

En granskning av metodböcker i sex- och samlevnadsundervisningen Sidan öppnas i ett nytt fönster Skolverket
Skolverket har granskat metodböcker och handböcker som används inom sex- och samlevnadsundervisningen. Rapporten handlar särskilt om vilka teoretiska perspektiv materialet bygger på, samt hur de övningar som föreslås presenteras och motiveras.

Nationella kvalitetsgranskningar 1999 Sidan öppnas i ett nytt fönster Skolverket
En redovisning av ett regeringsuppdrag där tre områden av skolans verksamhet granskats: skolors arbete mot mobbning och annan kränkande behandling, sex- och samlevnadsundervisningen, samt undervisningen om tobak, alkohol och andra droger.

Min uppgift är att knyta ihop det... Sidan öppnas i ett nytt fönster Skolverket
Om kvalitetsgranskningen av tre områden inom skolan: mobbning och annan kränkande behandling, undervisningen om sexualitet och samlevnad samt tobak, alkohol och narkotika.

Materialsamling

RFSU:s skolsajt Sidan öppnas i ett nytt fönsterRFSU 
RFSU:s skolsajt är för dig som jobbar med sex- och samlevnadsundervisning, eller som på annat sätt arbetar nära barn och ungdomar. Här listas material inom området som kan vara till nytta i undervisningen.

Skolverkets sidor om jämställdhet Sidan öppnas i ett nytt fönster Skolverket
Här finns publikationer för dig som arbetar med jämställdhet och sexualitet och samlevnad i skolundervisningen. På sidan finns även information om vidareutbildning inom området.

LAFA:s metodmaterial Röda tråden Sidan öppnas i ett nytt fönster LAFA
LAFA har gjort en sammanställning av olika metoder i metodhandboken Röda Tråden. Den är en metodhandbok för dig som arbetar med ungdomar 13-19 år. Materialet ger konkreta tips och förslag till hur man kan arbeta med sex och samlevnad i skolan, på fritidsgården och ungdomsmottagningen.

Röda tråden kan laddas ned gratis på engelska Sidan öppnas i ett nytt fönster 
3856 kB, LAFA
Röda tråden är översatt till engelska, "The Main Thread - handbook on sexuality and personal relationships among young people" och finns gratis som pdf på Lafas hemsida.

Senast uppdaterad:  2010-09-10 

Mer om sex- och samlevnadsundervisning 

Nyheter

Publikationer

Aktörer

border