Gonorré 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Gonorré orsakas av en bakterie som bland annat smittar vid samlag. Den finns i urinröret hos män och kvinnor och hos kvinnor även i slidan. Gonorré kan ge flytningar från urinröret och/eller slidan, men man kan vara smittad utan att ha några besvär.

Gonorré räknas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig och smittspåringspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Fakta om gonorré

Sjukdomsinformation Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet.

Smittskyddsblad Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsläkarföreningen
Smittskyddsblad (patient- och läkarinformation) om gonorrè, hepatit, hiv, klamydia och syfilis har getts ut av Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsenheterna Smittskydd Stockholm, Smittskydd Värmland, Smittskydd Kalmar mfl har även översättningar av dem till andra språk som pdf:er.

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Epidemologisk analys 2000-2006 Sidan öppnas i ett nytt fönster 333kB, Smittskyddsinstitutet
Analysen visar att det är fler kvinnor än män som provtas trots att det är en större andel män än kvinnor som smittas med gonorré.

Fortsatt ökning av gonorré 2008 Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet
Det totala antalet fall av gonorré har ökat med 13 procent under 2008. Ökningen har skett både bland kvinnor och män, med en medelålder på 24 respektive 32 år.

Provtagning

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Socialstyrelsen
Enligt smittskyddslagen är man skyldig att omedelbart söka läkarvård vid misstanke om att man bär på smitta av någon så
kallad allmänfarlig infektion. Test kan utföras vid alla vårdcentraler, ungdoms- och studentmottagningar, barnmorske- och Sesammottagningar med flera. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri. 


INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Infpreg är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. I Infpreg finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet. I Infpreg finns referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet. I Infpreg har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.

Behandlingsrekommendationer

Internetmedicin Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Smittskydd och smittspårning

Anmäl en allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster SmiNet
På SmiNet kan behandlande läkare göra en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Smittspårning av sexuellt överförbara infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster 1286 kB, Socialstyrelsen
En handbok i syfte att vara ett hjälpmedel och stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner (STI).

 

Senast uppdaterad:  2011-09-16 
border