Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Publicerat: 2010-04-20 
Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner förmedlar kunskap om hiv och STI och om hur man kan ha sex på ett säkrare sätt. Den är nu översatt till arabiska, engelska, franska, romani, ryska, somaliska, spanska och thailändska.

Här finns information om några av de vanligaste sexuellt överförda infektionerna och om vilka komplikationer som kan uppstå om man inte får medicinsk behandling. Den innehåller även tips om vart man kan vända sig för rådgivning och testning.

Broschyren vänder sig till målgruppen unga och unga vuxna och kan användas av skolor, ungdomsmottagningar, STI-mottagningar och ideella organisationer  och andra som behöver ett samlat material kring hiv och STI. 

Underlaget till den svenska broschyren är framtagen av Socialstyrelsen i samarbete med flera aktörer i Nationella Rådet, experter och andra som arbetar förebyggande med hiv/STI och sexuell hälsa. Den är nu översatt till åtta andra språk.

Råd och fakta på svenska som pdf  Socialstyrelsen, 
Broschyren går även att beställa i tryckt format på svenska.  

Råd och fakta på åtta andra språk som pdf   Socialstyrelsen

Socialstyrelsens arbete med hiv/STI-prevention Socialstyrelsen

Fler publikationer på andra språk på Hivportalen 

Senast uppdaterad:  2010-04-20   Sidansvarig: Redaktionen 

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Råd och fakta på olika språk:
Socialstyrelsen

Arabiska  
Engelska  
Franska
Romani
Ryska
Somaliska
Spanska
Svenska
Thailändska 

border