Forskning 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Forskning och Utveckling

FoU-arbetet kan delas in i tre huvudområden: 

  • Kunskap om de grupper som är särskilt riskutsatta när det gäller hiv och STI.
  • Kunskapen om hiv och STI; epidemiologisk kunskap, statistik om utbredningen av olika infektioner och kunskap om exempelvis smittoöverföring.
  • Utveckling av interventioner och strategier och genomföra uppföljning.

Prevention

HIV health promotion and men who have sex with men (MSM) Sidan öppnas i ett nytt fönster 2 571 kB, EPPI-Centre 
En systematisk genomgång av forskning av betydelse för utvecklingen och genomförandet av effektiva och lämpliga åtgärder i det förebyggande arbetet. 

Kunskap

In sex we trust Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 575 kB, RFSL
En studie gjord av RFSL tillsammans med NMA. Studien ger en djupare förståelse för vad som hindrar och framför allt vad som motiverar män som har sex med män att använda kondom vid anala samlag.

Hiv och aids i Sverige - Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 – 2007 Sidan öppnas i ett nytt fönster 1608 kB, Socialstyrelsen 
Rapporten sammanfattar resultaten från sju enkätundersökningar som rör allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden i fråga om hiv/aids under perioden 1987–2007.

Epidemiologi

Full set of graphics from global report on country progress Länken öppnas i nytt fönster 3 MB, UNAIDS
UNAIDS har tagit fram en 94-sidig power point-presentation där man enkelt kan hitta de epidemiologiska data man vill ha. Bilderna går att kopiera och lägga in i egen power point-presentation.

Metoder

Motiverande samtal - sexuell risk Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut har sammanställt en kunskapsöversikt om MI och sexuellt risktagande bland unga. 

Nationellt

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Propositionen innehåller en samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

Internationellt

UNGASS: Declaration of Commitment on HIV/AIDS Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS
I UNGASS-deklarationen förbinder sig FN-länderna bland annat att se till att unga människor får information och kunskap, att öka tillgången till billig medicin och att motverka stigmatisering av hivsmittade. Deklarationen innehåller mål och tidsramar för när de ska nås, och anger att såväl globala som regionala och nationella åtgärder krävs för att stoppa den världsomspännande epidemin.

Preventing hiv/AIDS in young people Sidan öppnas i ett nytt fönster 468 kB , UNAIDS
Rapporten innehåller evidensbaserade rekommendationer för beslutsfattare, programförvaltare och forskare i syfte att styra arbetet mot att uppfylla FN: s mål om hiv/aids och ungdomar.

Senast uppdaterad:  2011-03-14 
border