Var bedrivs forskning? 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Forsknings- och utvecklingsarbete, FoU, kring frågor som handlar om hiv och STI och om närliggande frågor, bedrivs av många olika aktörer. Viktiga instaner är exemplevis universitet och högskolor, statliga myndigheter, regionala och lokala FoU-enheter. Även internationella aktörer såsom WHO, UNAIDS, ECDC och CDC.

Nationellt

Socialstyrelsen Sidan öppnas i ett nytt fönster
Socialstyrelsen ansvarar för att utveckla, samordna, planera och följa upp det förebyggande arbetet som sker nationellt mot hiv/aids, andra sexuellt överförda infektioner (STI) och vissa andra smittsamma sjukdomar. Socialstyrelsens FoU-arbete är integrerat med och bygger vidare på den uppföljning som görs, bland annat för att Sverige ska kunna rapportera statistik till det internationella samfundet på ett korrekt sätt. FoU-arbetet handlar därutöver också om att utveckla djupare kunskap om faktorer som har betydelse för människors sexuella hälsa.

Statens folkhälsoinstitut Sidan öppnas i ett nytt fönster 
Statens folkhälsoinstitut är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.

Smittskyddsinstitutet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Smittskyddsinstitutet har som sin huvuduppgift att följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt i fråga om smittsamma sjukdomar. Institutet ska hålla andra myndigheter som till exempel Socialstyrelsen informerade och föreslå åtgärder som bör vidtas. Smittskyddsinstitutet bedriver även forskning, metodutveckling och utbildning inom sitt ansvarsområde.

Landsting, regioner och kommuner

Landstingen och regionerna arbetar olika med det förebyggande arbetet. Socialstyrelsen har en kontaktperson i varje landsting, region och i Göteborg, Malmö och Stockholms stad.

Sveriges Kommuner och Landsting Sidan öppnas i ett nytt fönster

Centrum för sexuell hälsa i Malmö Sidan öppnas i ett nytt fönster

Landstinget förebygger aids, LAFA i Stockholm  Sidan öppnas i ett nytt fönster

Sesamhuset i Göteborg Sidan öppnas i ett nytt fönster

Socialstyrelsens smittskyddsenhet Sidan öppnas i ett nytt fönster

Smittskyddsläkarföreningen Sidan öppnas i ett nytt fönster

Adlongruppen: Landsting i samverkan Sidan öppnas i ett nytt fönster

Ideella organisationer

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning Sidan öppnas i ett nytt fönster

Hiv-Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Kvinnocirkeln Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Läkare i världen Sidan öppnas i ett nytt fönster

Läkare mot AIDS Sidan öppnas i ett nytt fönster

Läkare utan gränser Sidan öppnas i ett nytt fönster

Noaks ark Sidan öppnas i ett nytt fönster

PG-Syd Sidan öppnas i ett nytt fönster

PG-Väst Sidan öppnas i ett nytt fönster

Plan Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Posithiva gruppen Sidan öppnas i ett nytt fönster

Rädda barnen Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Röda korset Sidan öppnas i ett nytt fönster

UNICEF Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Universitetssjukhus

Akademiska sjukhuset Sidan öppnas i ett nytt fönster

Karolinska Institutet Sidan öppnas i ett nytt fönster

Norrlands universitetssjukhus, NUS Sidan öppnas i ett nytt fönster

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sidan öppnas i ett nytt fönster

Universitetssjukhuset i Lund Sidan öppnas i ett nytt fönster

Universitetssjukhuset i Linköping, US Sidan öppnas i ett nytt fönster

Universitetssjukhuset, MAS Sidan öppnas i ett nytt fönster

Universitetssjukhuset Örebro Sidan öppnas i ett nytt fönster

Internationellt

Stakes Sidan öppnas i ett nytt fönster Finland

Sundhedsstyrelsen Sidan öppnas i ett nytt fönster Danmark 

Sosial- og helsedirektoratet Sidan öppnas i ett nytt fönster Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt Sidan öppnas i ett nytt fönster Norge

Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté Sidan öppnas i ett nytt fönster

Nordisk institut for kundskab om køn Sidan öppnas i ett nytt fönster

UNAIDS Sidan öppnas i ett nytt fönster

World Health Organization (WHO) Sidan öppnas i ett nytt fönster

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Sidan öppnas i ett nytt fönster

European Centre for disease prevention and control (ECDC) Sidan öppnas i ett nytt fönster

National Health Service Sidan öppnas i ett nytt fönster

IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations Sidan öppnas i ett nytt fönster

London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) Sidan öppnas i ett nytt fönster

Senast uppdaterad:  2009-08-28 

 

border