Övriga metoder 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Du bestämmer - en metod för hälsovägledning

Du bestämmer-metoden utgår från individens egen föreställning om hälsa och vad den själv kan göra för att förbättra den. 

Du bestämmer! En annorlunda hälsovägledning  Länken öppnas i ett nytt fönster 1,81 MB, Statens folkhälsoinstitut En handbok i hur man arbetar med metoden "Du bestämmer".

Social och emotionell träning (SET)

SET syftar till att utveckla barns och ungdomars sociala och emotionella förmåga. Den teoretiska bakgrunden till SET är sociala inlärningsteorier där modellering, positiv förstärkning och beröm samt praktisk övning av färdigheter i och utanför klassrummet är centrala komponenter. 

Social och emotionell träning (SET) Länken öppnas i ett nytt fönster

Social and emotional training in Swedish classrooms for the promotion of mental health: results from an effectiveness study in Sweden Länken öppnas i ett nytt fönster Oxford University Press
En studie av SET som metod.

Örebro Preventionsprogram

Örebro Preventionsprogram, ÖPP  Länken öppnas i ett nytt fönster Örebro Universitet
Örebro Preventionsprogram, ÖPP, vänder sig till föräldrar med barn i högstadiet. Programmet syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och förevisar hur man som föräldrar kan agera för att förhindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. Ju senare debut, desto mindre risk för framtida alkohol- och drogmissbruk visar forskningen.

Frågor och svar om ÖPP  Länken öppnas i ett nytt fönster Örebro Universitet

LAFA:s metodhandböcker

Röda tråden Sidan öppnas i ett nytt fönster LAFA
LAFA har gjort en sammanställning av olika metoder i metodhandboken Röda Tråden. Den är en metodhandbok för dig som arbetar med ungdomar 13-19 år. Materialet ger konkreta tips och förslag till hur man kan arbeta med sex och samlevnad i skolan, på fritidsgården och ungdomsmottagningen. 

Röda tråden kan laddas ned gratis på engelska Sidan öppnas i ett nytt fönster 3856 kB, LAFA
Röda tråden är översatt till engelska, "The Main Thread - handbook on sexuality and personal relationships among young people" och finns gratis som pdf på Lafas hemsida.

Röda tråden kan laddas ned gratis på ryska Sidan öppnas i ett nytt fönster 3,10 MB, LAFA
Röda tråden är även översatt till ryska: "Советы и рекомендации –методы работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и половому воспитанию среди подростков"  och finns på LAFA:s hemsida.    

FHI:s regeringsuppdrag Skolan förebygger 

Skolan förebygger - Slutrapport Sidan öppnas i ett nytt fönster 213 kB, FHI
Det treåriga regeringsuppdraget Skolan förebygger slutfördes vid årsskiftet 2007/08. Slutrapporten med verkningsfulla preventiva metoder lämnades in till regeringen 1 april 2008.

Verktygslåda för skolbaserad prevention Sidan öppnas i ett nytt fönster 540 kB, FHI
Ett urval av förebyggande metoder och program som kan användas i, eller i samarbete med, skolan.


 

Senast uppdaterad:  2009-08-31 

Mer om övriga metoder 

border