Kunskap, attityd och beteende 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Ett viktigt område inom FoU handlar om att inhämta kunskap om de grupper som är särskilt riskutsatta när det gäller hiv och STI.

Här talar vi ofta om Kunskap, Attityd och Beteende, KAB.

Kunskap
Med kunskap menar vi att det är viktigt att följa vilka kunskaper som finns i en viss grupp, eller i befolkningen som helhet, om exempelvis smittvägar eller om hur man kan skydda sig mot en sexuellt överförd infektion.

Attityd
Med attityd avses olika uppfattningar om exempelvis kondomanvändning eller synen på sexuellt risktagande.

Beteende
Beteende, i sin tur, handlar om vad människor faktiskt gör. I vilken utsträckning förekommer tillfälliga sexuella kontakter eller oskyddade samlag bland exempelvis ungdomar? Först när vi har en bild av dessa tre faktorer, KAB, kan vi komma vidare till nästa steg – att utforma strategier för att förebygga hiv och STI i olika grupper.

Ungdomar och unga vuxna

Ungdomar och sexualitet - en forskningsöversikt år 2005 Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,07 MB, Statens folkhälsoinstitut
En sammanfattning av drygt 90 forskningsstudier gjorda inom området ungdomar och sexualitet under 2000-talet. I rapporten redovisas trender och utvecklingslinjer, ålder för samlagsdebut, preventivmedelsanvändning, abort, pornografi och sexuellt risktagande.

Rasism, kön och sexualitet Sidan öppnas i ett nytt fönster 647 kB, Statens folkhälsoinstitut
En intervjustudie om sex och samlevnadsrelaterade frågor bland ungdomar med olika etniska tillhörigheter i syfte att undersöka om etnicitet och etniska gränsdragningar har någon betydelse i dessa sammanhang.

Skolbarns hälsovanor Sidan öppnas i ett nytt fönster Statens folkhälsoinstitut
Sedan 1985/86 deltar Sverige i en internationell undersökning av ungdomars hälsa och hälsovanor. Undersökningen genomförs i ett slumpurval och omfattar 11-, 13- och 15-åringar.

Män som har sex med män

Person, relation och situation. Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med mänSidan öppnas i ett nytt fönster 921 kB, Malmö högskola
Rapporten innehåller resultat från en enkät om sexuella handlingar, hivtestningsvanor, kunskapsbehov samt behov av hivpreventiva insatser bland män som har sex med män.

Hiv/STI

Hiv och aids i Sverige - Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 – 2007 Sidan öppnas i ett nytt fönster 1608 kB, Socialstyrelsen 
Rapporten sammanfattar resultaten från sju enkätundersökningar som rör allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden i fråga om hiv/aids under perioden 1987–2007.

 

Senast uppdaterad:  2009-08-28 
border