Nationella målsättningar  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar (Prop. 2005/06:60) styr arbetet i Sverige med hiv/STI.

Om propositionen

Propositionen innehåller en samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Strategin tar sin utgångspunkt i de utmaningar som samhället står inför vad gäller hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och de åtaganden som återfinns i den UNGASS-deklaration  som antogs i samband med den särskilda sessionen om hiv/aids i FN:s generalförsamling år 2001.

Prioriterade områden och grupper

Områden

  • Hälso- och sjukvården
  • Skolan
  • Missbruks- och kriminalvården

Riskutsatta grupper

  • Män som har sex med män
  • Personer med injektionsmissbruk
  • Personer med utländsk bakgrund
  • Ungdomar och unga vuxna
  • Utlandsresenärer
  • Gravida kvinnor
  • Personer som är utsatta för prostituion

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar  (Prop. 2005/06:60)  Sidan öppnas i ett nytt fönster  Regeringen

UNGASS: Declaration of Commitment on HIV/AIDS  Sidan öppnas i ett nytt fönster  UNAIDS

Senast uppdaterad:   2009-05-29  

 

border