Uppföljning och utvärdering 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Uppföljning 

Uppföljning betyder att man följer hur ett arbete fortskrider. Vilket på engelska kallas för Monitoring. Det görs med hjälp av indikatorer.

Indikatorer är intermediära mått eller beskrivbara faktorer som pekar på om olika företeelser sker, förändras eller utvecklas i riktning mot de mål som ställts upp. Man fastställer vilka indikatorer som ska följas utifrån att de beskriver faktorer som uppfattas som viktiga för att nå slutresultat. Indikatorerna samlas in systematiskt med bestämda mellanrum för att avläsa läget på arbetet.

Genom så kallad Sentinell Surveillance kan man mäta prevalensen hos en representativ anonym del av befolkningen. På så sätt kan man dra slutsatser om det sannolika smittoläget i befolkningen.

HIV/AIDS survey indicators database Sidan öppnas i ett nytt fönsterMEASURE DHS
En databas med hiv/aids-indikatorer. Med hjälp av dessa kan man skapa tabeller för specifika länder. Indikatorerna kommer i huvudsak från FN:s insamling av data.

UNAIDS HIV Prevention Toolkit Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS
Ett verktyg för hivpreventiva insatser. Det är utvecklat för aktörer på nationell och regional nivå för genomförande och implementering av hivförebyggande program och projekt.

Utvärderingens syfte

a) kunskapsbaserade interventioner
En systematisk studie som svarar på frågan om en definierad intervention ger de resultat man önskar alternativt vilka resultat en definierad intervention ger.

b) analys av kärnvärden eller nyckelfaktorer
Ibland vet man att ett projekt ger goda resultat. Resultaten talar för sig själv. Men på grund av komplexiteten i varje verksamhet är det svårt att identifiera vilka delar av projektet som är generaliserbara och kan omsättas på andra platser.

Second-generation HIV surveillance: better data for decision-making
 Sidan öppnas i ett nytt fönster 576 kB, WHO
I dokumentet förklaras vad second generation HIV-surveillance är och hur det genomförs med regelbunden, systematisk insamling, analys och tolkning av data.

Strategies for ECR to an HIV/AIDS Epidemic, Module 8 Sidan öppnas i ett nytt fönster Family Health International
Här förklaras skillnaden mellan begreppen Monitoring, Evaluation och Surveillance. 

Strategies for an expanded and comprehensive response (ECR) to a national HIV/AIDS epidemic - A handbook for designing and implementing HIV/AIDS programs Sidan öppnas i ett nytt fönster 924 kB, Family Health International
En handbok som bland annat ger verktyg, strategier och idéer för att utforma, implementera och utveckla jämförbara nationella hiv/aids-program. 

Handlingsplaner

Coordinated and integrated approach to combat hiv/aids withing the european union and in its neighbourhood Sidan öppnas i ett nytt fönster 171 kB, EU
EU:s handlingsplan mot hiv/aids.

Meddelande från Europeiska gemenskapernas kommission till Europarådet och Europaparlamentet om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 Sidan öppnas i ett nytt fönster EUR-Lex, EU-kommissionen
Meddelandet från kommissionen bygger på de principer och prioriterade områden som anges i kommissionens arbetsdokument “Coordinated and integrated approach to combat HIV/AIDS within the European Union and in its neighbourhood” och innehåller riktlinjerna för insatserna fram till slutet av 2009.

Meddelande från Europeiska gemenskapernas kommission till Europarådet och Europaparlamentet om ett europeiskt handlingsprogram mot hiv/aids, malaria och tuberkulos genom yttre åtgärder (2007–2011) Sidan öppnas i ett nytt fönster 212 kB, EU-kommissionen
Ett av de viktigaste målen för detta handlingsprogram är att öka ansträngningarna för att ge större utbredning åt insatser som har visat sig ge resultat. EU:s mål bör vara att ge ett bidrag som dels medverkar till att minska bristen på ekonomiska resurser för de tre sjukdomarna och att uppfylla millennieutvecklingsmål 6.

Senast uppdaterad:  2009-09-21 

Mer om uppföljning och utvärdering 

Publikationer

border