Motiverande samtal 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Det motiverande samtalet har som mål att öka viljan att förändra sig och underlätta att komma vidare i förändringsprocessen. Motiverande samtal utgår från de erfarenheter, värderingar och prioriteringar som ställs i förhållande till den förändring som kan vara aktuell, exempelvis att gå ner i vikt eller att dricka mindre.

Det motiverande samtalet utgår från att klienten har – eller själv kan skaffa sig – de färdigheter som behövs för en förändring. Samtidigt är rådgivaren styrande i samtalet och har som mål att klienten ska förändra sig. Centralt i motiverande samtal är att klienter har olika grad av förändringsbenägenhet. Uppgiften för rådgivaren är att möta klienten där hon befinner sig och väcka hennes intresse för förändring. För detta finns olika strategier och verktyg att använda för rådgivaren. Om klienten drivs på för hastigt finns stora risker att detta leder till motstånd.

Förändringsbenägenhet beskrivs ibland i tre stadier:

  • Inte beredd att förändra/omedveten om att problem föreligger
  • Osäker
  • Beredd att förändra

Om Motiverande samtal Sidan öppnas i ett nytt fönsterStatens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut har i uppdrag att utveckla och stödja införande av förebyggande och hälsofrämjande metoder i det lokala och regionala folkhälsoarbetet. 

Grunderna i motiverande samtal Sidan öppnas i ett nytt fönster 245 kB, Statens folkhälsoinstitut
En kunskapsöversikt som beskriver och tar upp grunderna i motiverande samtal.

Motiverande samtal - sexuell risk Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut har sammanställt en kunskapsöversikt om MI och sexuellt risktagande bland unga.

Motiverande samtal för för skolhälsovården Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,4 MB, Statens folkhälsoinstitut
En handledning som vänder sig till personal inom skolhälsovården. Motiverande samtal är en metod som lämpar sig väl för att hjälpa elever till förändring framför allt när det gäller livsstilen. Samtalet ger eleven större förståelse för ett problem och möjliga lösningar blir synliga.

Motiverande samtal för barnmorskor - Stöd vid rådgivning om alkoholvanor Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,9 MB, Karolinska Institutets folkhälsoakademi
En manual som är framtagen som kurslitteratur för de barnmorskor som går de grundutbildningar i Motiverande samtal (MI) som anordnas inom Mödrahälsovårdens delprojekt inom Stockholms läns landstings Riskbruksprojekt. 

Den snusande mamman och killen i baren - Utbildningsfilmer i MI Sidan öppnas i ett nytt fönster Statens folkhälsoinstitut
MI-utbildningsmaterial som består av två filmer där vi får följa hur hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av MI som förhållningssätt. Till filmerna finns kodningsprotokoll från MIC-LAB på KI.

MI Nordic Sidan öppnas i ett nytt fönster MINT Nordic
Nordisk webbplats om Motiverande samtal (MI).

Motivational interviewing Sidan öppnas i ett nytt fönster The Mid-Atlantic Addiction Technology Transfer Center
Internationell webbplats med information om Motiverande samtal (MI). 

Erfarenhetsutbyte
Kontaktuppgifter till vårdpersonal som genomgått Riskbruksprojektets lärarkurs: Att lära ut kortare tillämpningar av MI. Listan består av personer i olika landsting som är intresserade av att bli kontaktade vad det gäller frågor om Motiverande samtal – MI.

Aktuell forskning

Forskning om motiverande samtal Sidan öppnas i ett nytt fönster Karolinska institutet
På institutionen för klinisk neurovetenskap bedriver man en forskning kring motiverande samtal, inriktad på tre spår. Det första är om MI står sig när metoden används av ordinarie personal och under normala förhållanden med oselekterat patientmaterial. Det andra spåret fokuserar mer på problemen för behandlaren att lära sig MI och det tredje är att utveckla kvalitetskontroll av MI.

 

Senast uppdaterad:  2010-06-15 
border