Epidemiologi 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Epidemiologi innebär att vetenskapligt studera hälsans samt ohälsans utbredning och dess orsaker i en befolkning. Kunskapen används sedan för att skapa metoder och insatser för att förebygga sjukdomar.

Epidemiologisk kartläggning/studier av personer som infekterats med hiv (inkluderande beteendevetenskapliga studier) görs för att öka kunskapen om smittspridningsmönster och därigenom möjliggöra en förbättrad prevention. Genom kontinuerlig registrering av antalet utförda tester av hiv och andra STI och registrering av testorsaker ges stöd för den epidemiologiska analysen, typning och resistensövervakning av hiv.

Hiv-epidemin i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster 544 kB, Smittskyddsinstitutet
En epidemiologisk uppföljning av nyupptäckta HIV-patienter 2002-2003 i Sverige.

Internationellt

Full set of graphics from global report on country progress Länken öppnas i nytt fönster 3 MB, UNAIDS
UNAIDS har tagit fram en 94-sidig power point-presentation där man enkelt kan hitta de epidemiologiska data man vill ha. Bilderna går att kopiera och lägga in i egen power point-presentation.

UNAIDS Knowledge center HIV Data Länken öppnas i ett nytt fönsterUNAIDS  
UNAIDS har samlat information om hiv i världen.

Migrant health: Epidemiology of HIV and AIDS in migrant communities and ethnic minorities in EU/EEA countries Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,78 MB, ECDC
Epidemiologi för hiv och aids i invandrargrupper och etniska minoriteter i EU/EES-länder.

Senast uppdaterad:  2009-08-20 
border