LFA-metoden 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Många av de organisationer som arbetar mot hiv/aids och med internationellt utvecklings-samarbete, till exempel FN-organet UNAIDS och Världsbanken, men även av svenska Sida, använder LFA-metoden. Den fungerar särskilt väl i projekt där flera sektorer deltar, och där man vill dra nytta av alla aktörers unika erfarenheter och kunskaper.

LFA-metoden (Logical Framework Approach)

LFA-metoden är en målstyrd projektplaneringsmetod, som sedan 1992 är standard för EU-kommissionens internationella utvecklinssamarbete. LFA används i alla faser av projektet; projektplanering, uppföljning och rapportering, resultatredovisningar och utvärderingar.

Metoden bygger på följande steg:

  1. Kontextanalys; sammanhang/omvärldsanalys
  2. Intressentanalys
  3. Problemanalys/Situationsanalys
  4. Målformulering
  5. Aktivietsplanering
  6. Resursplanering
  7. Indikatorer för måluppfyllelse
  8. Riskanalys
  9. Analys av förutsättningar för måluppfyllelse

Råd och anvisningar för LFA-tillämpning i projectcykeln  Sidan öppnas i ett nytt fönster Sida
Råden och anvisningarna syftar till att ge en enkel vägledning om hur man kan börja använda metoden. Råden finns även på engelska och spanska.

The Logical Framework Approach Sidan öppnas i ett nytt fönster 323 kB, The Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP)
En handbok i hur man arbetar med LFA-metoden.

Senast uppdaterad:  2009-08-31 

 

border