Ungdomar och unga vuxna 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Unga och unga vuxna är ur ett befolkningsperspektiv centrala målgrupper i frågor om sexuell hälsa och för att generellt förebygga spridningen av sexuellt överförda infektioner. Utifrån propositionen Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar delas målgrupperna unga och unga vuxna i åldersgrupper, 10–13 år, 14–19 år och 20–29 år.

Forskning visar att unga och unga vuxna idag har ett ökat sexuellt risktagande. Ungdomsperioden är idag mer utsträckt och attityder, värderingar och förändrade sexuella beteenden har betydelse för hur den sexuella hälsan utvecklas.

Gruppen har fler partners och fler unga och unga vuxna har erfarenhet av sex efter ”första kvällen”. Kopplingen mellan kärlek och sexualitet förändras vilket är särskilt tydlig hos unga kvinnor. För unga män har normen och attityden tidigare varit mer tillåtande till fler och lösare relationer.

Riskfaktorer

Potentiella riskfaktorer bland unga och unga vuxna Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen 

Riskfyllda möten Sidan öppnas i ett nytt fönster 980 kB, Växjö Universitet
En avhandling om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande.

Sexuell hälsa

Ungdomars sexuella hälsa Sidan öppnas i ett nytt fönster 515 kB, Socialstyrelsen
Internationella kunskapssammanställningar och svenska erfarenheter av förebyggande arbete. Kunskapssammanställningen bygger på sammanlagt åtta internationella kunskapsöversikter och svenska erfarenheter kring förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna.

Ungdomar och sexualitet Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,07 MB, Statens folkhälsoinstitut
En sammanfattning av drygt 90 forskningsstudier gjorda inom området ungdomar och sexualitet under 2000-talet. I boken redovisas trender och utvecklingslinjer, ålder för samlagsdebut, preventivmedelsanvändning, abort, pornografi och sexuellt risktagande.

UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga Sidan öppnas i ett nyt fönster 1,74 MB, Göteborgs Universitet 
UngKAB är en undersökning som studerar kunskap, attityd och beteende (KAB) när det gäller sexualitet, risktagande och STI i åldersgruppen 15 – 29 år.

Prevention

"När alla barn är välkomna" Sidan öppnas i ett nyt fönster 1,57 MB, Socialstyrelsen
Rapport från nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa 2010.

Att förebygga hiv och STI bland ungdomar och unga vuxna: Kunskap och vägledning för hälso- och sjukvården och andra intresserade aktörer  Sidan öppnas i ett nytt fönster 957 kB, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet
Vägledningen visar att arbete bör ske i samverkan med andra och att planering för detta behöver ingå i arbetsuppgifterna. Den belyser även förutsättningarna för samverkan mellan skolan och hälso- och sjukvården som två viktiga aktörer i det förebyggande arbetet.

Barn, ungdomar och hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster 337 kB, Socialstyrelsen
En konferensrapport om vård och psykosocialt omhändertagande. Rapporten är den första som publicerats på området i Sverige där det ges en samlad bild över det psykosociala omhändertagandet för barn och ungdomar som lever med infektionen.

Informationsmaterial

Om hiv och andra sexuellt överförda infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster  166 kB, Socialstyrelsen
Vikbroschyr som innehåller information om varför det är viktigt att skydda sig och testa sig, var man kan göra det och var man kan läsa mer. Korta kondområd finns också.

Råd och fakta om könssjukdomar  Sidan öppnas i ett nytt fönster 4 140 kB, Smittskyddsinstitutet
En broschyr med om hur man kan ha sex på ett säkrare sätt och därmed skydda sig mot sexuellt överförda infektioner. Här finns information om några av de vanligaste infektionerna och om vilka komplikationer som kan uppstå om man inte får medicinsk behandling. Broschyren vänder sig till målgruppen unga och unga vuxna.

Sex, frihet, lust och njutning Sidan öppnas i ett nytt fönster 8 678 kB, RFSL Ungdom
En broschyr om sex och om hur sex kan göras så bra och säkert som möjligt, som riktar sig till ungdomar.

Information om hiv och hivtest på 13 språk  Sidan öppnas i ett nytt fönster Region Skåne Folkhälsa
En kortfattad informationsbroschyr om hiv och hivinfektion på 13 språk. 

Kampanjer

Colour of Love Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL, RFSL Ungdom och RFSU
Colour of Love är en säkrare sex-kampanj, som bland annat tar upp hur det är att leva med hiv. Här finns också korta svar på hur provtagning sker för olika STI.

Komikondom Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU-Gruppen Malmö
Kampanjen komikondom har som syfte att uppmuntra till ökat kondomanvändande samt att upplysa om hiv och STI. Den har pågått sedan 1992 och använt sig av både  masskommunikation, uppsökande arbete och en interaktiv hemsida.

Kondom08.nu Sidan öppnas i ett nytt fönster LAFA
Kampanjen kondom 08 startade 2008 och på hemsidan kan man gå in och skriva sin berättelse om hur det var när kondomen användes.

Internationellt

Preventing hiv/AIDS in young people Sidan öppnas i ett nytt fönster 468 kB, UNAIDS
Rapporten innehåller evidensbaserade rekommendationer för beslutsfattare, programförvaltare och forskare i syfte att styra arbetet mot att uppfylla FN: s mål om hiv/aids och ungdomar. 

 

Senast uppdaterad:  2011-08-23 
border