Smittskydd och smittspårning 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Anmälningspliktiga sjukdomar Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet
Allmänfarlig sjukdom avses smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning. Samtliga är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga.

Anmäl en allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster SmiNet
På SmiNet kan behandlande läkare göra en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Vägledning

Smittspårning av sexuellt överförbara infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster 1286 kB, Socialstyrelsen
En handbok i syfte att vara ett hjälpmedel och stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner (STI).

Handbok för hälso- och sjukvården Sidan öppnas i ett nytt fönster Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Handboken är till för de som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Innehållet uppdateras kontinuerligt, så handboken finns inte i tryckt version utan enbart på nätet.

Vårdhygien Sidan öppnas i ett nytt fönster Stockholms läns landsting
Webbplatsen riktar sig främst till personal inom hälso- och sjukvård, men även personer med intresse för vårdhygien.

Att hindra smittspridning i vården Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Information om hur man kan hindra att vårdrelaterade infektioner sprids.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 647 kB, Socialstyrelsen
Rapporten handlar om att förebygga infektioner hos patienter och personal i hälso- och sjukvården och tandvården.

Provtagning och vaccinering

Provtagning Sidan öppnas i ett nytt fönster Unilab, S:t Görans sjukhus
Laboratoriemedicin.

Klinisk mikrobiologi Sidan öppnas i ett nytt fönster Karolinska Universitetssjukhuset
Provtagningsanvisningarna

Vaccin inför utlandsresan Sidan öppnas i ett nytt fönster Vårdguiden
Infektionsläget i världen förändras ständigt, information om vaccin för utlandsresa är därför en färskvara. Regler för vaccination skiljer sig också mellan olika länder. Information finns på läkar- eller vaccinationsmottagningar.

Smittskyddsblad

Sjukdomsinformation Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsläkarföreningens
Smittskyddsblad för läkare och patienter.

Sjukdomsinformation på engelska Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsläkarföreningen
Smittskyddsblad för läkare och patienter.

Sjukdomsinformation på flera olika språk Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsenheten, Stockholms Läns Landsting
Smittskyddsblad för läkare och patienter på arabiska, finska, franska, polska, vietnamesiska och övriga språk.

 

Senast uppdaterad:  2011-09-16 
border