Kondylom (HPV) 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Kondylom (HPV) är ett virus som bland annat kan orsaka en kvarstående infektion i livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till cancer.

Kondylom (HPV) sprids genom direkt fysisk kontakt och en majoritet av alla sexuellt aktiva människor kommer någon gång att bli infekterade. De flesta märker inte att de har råkat ut för en infektion. Användning av kondom minskar risken för smittspridning, men tar inte bort den helt.

Fakta om kondylom (HPV)

HPV; informations- och utbildningsmaterial, om vaccination, dokumentation och uppföljning Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen
Socialstyrelsen har samlat underlag kring HPV.   

Sjukdomsinformation Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Om kondylom Sidan öppnas i ett nytt fönster Landstingen och regionerna i samverkan
Informationen finns på 1177:s webbplats.

Om HPV (Humant papillomvirus) Sidan öppnas i ett nytt fönster Stockholms läns landsting
Informationen finns på Vårdguidens webbplats. 

22 frågor och svar om kondylom Sidan öppnas i ett nytt fönster 1318 kB, Socialstyrelsen
En broschyr som ger svar på de vanligaste frågorna om kondylom och dess konsekvenser.

Provtagning

INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Infpreg är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. I Infpreg finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet. I Infpreg finns referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet. I Infpreg har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.

Behandlingsrekommendationer

Internetmedicin Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Vaccination

Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus (HPV) Sidan öppnas i ett nytt fönster 151 kB, Socialstyrelsen
Skriften ger en bakgrund till att vaccination mot humant papillomvirus (HPV), som kan ge livmoderhalscancer, introduceras i det nationella vaccinationsprogrammet 2010.

Faktablad om HPV-vaccination riktat till föräldrar på 12 olika språk  Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen

Faktablad om HPV-vaccination riktat till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen
 

Senast uppdaterad:  2011-02-22 

Mer om kondylom (HPV) 

Nyheter

Publikationer

Aktörer

Statistik

Statistik saknas då infektionen inte är anmälningspliktig.

border