Oönskade graviditeter 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Ungdomar och unga vuxna

Ungdomar och unga vuxna är den grupp som främst är prioriterad i det förebyggande arbetete mot oönskade graviditeter.

Sexual risk taking – perceptions of contraceptive use, abortion, and sexually transmitted infections among adolescents in Sweden Sidan öppnas i ett nyt fönster 468 kB, Uppsala Universitet
En avhandling om svenska ungdomars inställning till, och erfarenhet av preventivmedel, abort och sexuellt överförbara infektioner.

Förebyggande arbete

"När alla barn är välkomna" Sidan öppnas i ett nyt fönster 1,57 MB, Socialstyrelsen
Rapport från nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa 2010.

Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet Sidan öppnas i ett nyt fönster 704 kB, Regeringen
Socialdepartementets arbetsgrupp för förebyggande av oönskade graviditeter föreslår bland annat att kursplanerna för sex- och samlevnadsundervisning förtydligas liksom att skolhälsovårdens roll för att främja elevernas sexuella och reproduktiva stärks.

Att förebygga oönskade graviditeter Sidan öppnas i ett nytt fönster 495 kB, Socialstyrelsen
En kartläggning, beskrivning och analys av verksamheters arbete med ungdomar och unga vuxna.

Effekter av att subventionera p-piller för tonåringar på barnafödande, utbildning och arbetsmarknad Sidan öppnas i ett nytt fönster 204 kB, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU
Rapporten visar att aborter och tonårsfödslar minskar i de kommuner och landsting som subventionerar p-piller för tonåringar. Subventionen verkar däremot inte ha några effekter på flickornas framgång på arbetsmarknaden.

Preventivmetod

Akut p-piller Sidan öppnas i ett nytt fönster 1177
Akut-p-piller, även kallat dagen efter-piller, räknas inte som ett vanligt p-piller och är inget graviditetsskydd i vanlig bemärkelse. Istället är det ett sätt att förhindra att det blir en graviditet efter att man har haft oskyddat samlag eller om det finns en risk för att det skydd man använde inte fungerade. Akut p-piller säljs receptfritt på apotek.

Avbrytande av graviditet

Om abort Sidan öppnas i ett nytt fönster 1177
Beroende på hur långt graviditeten kommit kan man antingen göra en abort med läkemedel i form av tabletter eller med operation. Abort med läkemedel görs fram till och med graviditetsvecka nio. Därefter görs aborten med en operation.

Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 12 Sidan öppnas i ett nytt fönster 524 kB, Socialstyrelsen
En kartläggning av landstingens rekommendationer, prioriteringar, behandlingspraxis och väntetider till abort under tidig graviditet.

Medicinska aborter, fördelning av arbetsuppgifter – praxis och regelverk Sidan öppnas i ett nytt fönster 379 kB, Socialstyrelsen
En utreding som sett över barnmorskors deltagande vid medicinska aborter. Gällande medicinska aborter bör barnmorskor få en större roll i arbetsprocessen.

Rättsliga rådets behandling av abortärenden Sidan öppnas i ett nytt fönster 46 kB, Socialstyrelsen
Information om hur Rättsliga rådet behandlar ärenden som rör bland annat sena aborter samt om vilket underlag som behövs för att rådet ska kunna ta ställning i varje enskilt fall.

 

Senast uppdaterad:  2011-08-23 

Mer om oönskade graviditeter 

Nyheter

Publikationer

Aktörer

Statistik

Abortstatistik i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

En jämförelse av aborter efter 18:e graviditetsveckan mellan år 1987 och 2002 Sidan öppnas i ett nytt fönster 49 kB, Socialstyrelsen

Nordisk abortstatistik 2005 Sidan öppnas i ett nytt fönster Institutet för hälsa och välfärd

Abortstatistik i världen Sidan öppnas i ett nytt fönster Guttmacher Institute

Lagar och riktlinjer

Abortlag (1974:595) Sidan öppnas i ett nytt fönster Sveriges riksdag

Abort i Sverige (SOU 2005:90) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Socialstyrelsens föreskrifter om abort (SOSFS 2009:15) Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter (Prop. 2006/07:124) Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Steriliseringslag (1975:580) Sidan öppnas i ett nytt fönster Notisum

Föreskrifter om verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) Sidan öppnas i ett nyt fönster 98 kB, Socialstyrelsen

border