Män som har sex med män 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Män som har sex med män var den grupp som tidigast drabbades av hivinfektion i Sverige, i likhet med vad som var fallet i många andra länder i västvärlden. I Sverige konstaterades det första fallet av hiv 1982 hos en homosexuell man.

Allt sedan hivepidemins början har homo- och bisexuella män svarat för den största delen av den inhemska smittöverföringen. Män som har sex med män är starkt överrepresenterade i statistiken över hiv/STI smittade, och har en stor utsatthet. Inom gruppen finns också de som är speciellt riskutsatta och det förebyggande arbetet bland dem är viktigt. 

Riskfaktorer

Säkrare sex i sexfrekventa kommersiella lokaler – för män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 644 kB, RFSL Rådgivningen Skåne
Studien ger en kortfattad kartläggning över hur det i dagsläget ser ut i några sexfrekventa lokaler efter det att lagen (SFS 1987:375) mot så kallade bastuklubbar och andra liknande verksamheter upphävdes 1 juli 2004 (SFS 2004:168). Detta för att ta reda på vilka möjligheter till säkrare sex som erbjuds inom dessa lokaler två år efter att lagen har upphävts.

In sex we trust Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 575 kB, RFSL 
En studie gjord av RFSL tillsammans med NMA. Studien ger en djupare förståelse för vad som hindrar och framför allt vad som motiverar män som har sex med män att använda kondom vid anala samlag.

Sexuell hälsa

We are the Sexperts! Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,23 MB, RFSL Stockholm
RFSL Stockholms Sexperterna har sammanfattat i en manual hur de arbetar med chattar och communities på nätet för att verka för kondomanvändning och sexuell hälsa. På engelska.  

Prevention 

Kunskapsbaserad hivprevention riktad till män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 320 kB, Socialstyrelsen
En sammanfattning av och diskussion utifrån sex internationella kunskapsöversikter. Syftet med rapporten är att den ska kunna vara ett underlag för planeringen av aktiviteter inom ideella organisationer och inom landsting och kommuner, och även för planeringen av forsknings- och utbildningsinsatser.  

Informationsmaterial  

Information för män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL
Här finns information om som är viktigt att tänka på vid sex för män som har sex med män. 

Sentry.nu, safe entry Sidan öppnas i ett nytt fönster Stockholm Gay Life och QX Förlag AB
En hemsida, som har funnits på nätet sedan 2001. Syftet är att påminna om vikten av säkrare sex, för att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Safe6.nu, säkrare sex Sidan öppnas i ett nytt fönster RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL Rådgivningen Skånes hemsida för män som har sex med män. Där finns ett säkrare-sex-material med fokus på hiv.

Sexuell hälsa för hivpositiva män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 998 kB , Posithiva Gruppen
Posithivagruppens rekommendationer om vad män, med hivinfektion, som har sex med män bör tänkta på för att minska riskerna vid sex.

Redigerbara affischer

Socialstyrelsen har tagit fram affischer som vänder sig till män som har sex med män. Det är möjligt att komplettera affischerna med egna uppgifter innan de skrivs ut. Affischerna finns med olika motiv och budskap:

Haft oskyddat sex? Testa dig! Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Glömde du kondomen? Testa dig! Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Information om hiv och hivtest på 13 språk  Sidan öppnas i ett nytt fönster Region Skåne Folkhälsa
En kortfattad informationsbroschyr om hiv och hivinfektion på 13 språk. Region Skåne kan bistå med redigerbara filer på broschyren. För att skapa egna varianter av foldern .
 

Kampanjer 

Stop HIV! Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,43 MB, Lafa
Stophivgruppen har legat bakom ett antal kampanjer i Stockholmsområdet riktade till män som har sex med män, liksom möjligheten att hivtesta sig på plats under Pridefestivalen. Rapporten beskriver erfarenheter och lärdomar från det samarbetet.

Utvärdering av sentry.nu Sidan öppnas i ett nytt fönster 227 kB, Statens folkhälsoinstitut
Utvärdering av en webbaserad informationskampanj riktad till män som har sex med män.
Sentry.nu, safe entry Sidan öppnas i ett nytt fönster

World Aids Campaign, WAC Sidan öppnas i ett nytt fönster Ett internationellt samarbetsorgan med frivilligorganisationer för hiv/aids-frågor. Deras fokus ligger på att öka allmänhetens kännedom kring hivfrågor. De har som mål att hålla regeringar ansvariga för de löften som getts, utifrån Declaration of Commitment on HIV/AIDS.

World Aids Day, WAD  Sidan öppnas i ett nytt fönster
Varje år presenterar World Aids Campaign, WAC ett kampanjtema och tar fram material till World Aids Day. Materialet finns som pdf:er på åtta olika språk; engelska, franska, ryska, spanska, portugisiska, mandarin, arabiska och hindi och kan laddas ned gratis.

Internationellt

Mpowerment project Sidan öppnas i ett nytt fönster University of California
Mpowerment projektet är ett hivpreventionsprogram, som riktar sig till unga män som har sex med män. 

 

Senast uppdaterad:  2011-08-24 

Mer om män som har sex med män 

Publikationer

border