World Aids Day (WAD) 2012 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Den 1:a december varje år är det World Aids Day. Nationella och internationella aktörer som arbetar med hivprevention och sexuell hälsa uppmärksammar hiv/aids-frågan denna dag. 

I år lyfts frågan om diskriminering och hiv. Informationsinsatsen sker via sociala medier och genom ett riktat PR-arbete. Huvudmålet är att öka kunskapen om hur det är att leva med hiv. På så sätt vill vi bland annat motverka diskriminering. Även i år har en särskild affisch – det röda bandet – tagits fram. Arbetet med att ta fram insatsen har skett i samverkan med olika aktörer. 

Insatsens huvudmål och delmål
WAD-insatsen ska medverka till ökad kunskap om hur det är att leva med hiv och därigenom motverka diskriminering och stigmatisering.

Delmål är :
• insatsen bör leda till en mer nyanserad bild av hiv i media,
• insatsen bör medverka till att sätta frågan om hiv/aids på agendan, samt skapa reflektion kring bemötande av personer som lever med hiv,
• insatsen bör leda till en ökad öppenhet om hiv i samhället och därigenom stärka hivpositivas möjligheter till ett gott liv

Om World Aids Day

World Aids Day (WAD), även kallad Internationella Aidsdagen/Världsaidsdagen, äger rum varje år den 1:a december. UNAIDS, FN:s organ för aidsfrågor, instiftade dagen för 20 år sedan för att lyfta och uppmärksamma hiv och aids. De tar fram ett tema för det internationella kampanjarbetet.

Temat är kopplat till FN:s milleniemål för att trycka på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att alla får tillgång till prevention, behandling, vård och stöd. Mänskliga rättigheter är därför direkt kopplade till diskussionen om hur vi bekämpar hiv och aids nu och i framtiden.

Runt om i världen arrangeras olika aktiviteter den 1:a december såsom fackeltåg, ljuständning, kondomutdelning, affischering, seminarier, diskussionsforum, teaterföreställningar och pressaktiviteter. Allt för att få upp frågan på dagordningen, informera kring den och visa sin solidaritet med de hivpositiva. Det syftar till att utmana fördomar och diskriminering, vilka utgör ett hot mot den globala kampen mot hiv och aids.

Symbolen för kampen mot hiv/aids finns i form av ett rött band kallat Red Ribbon. Det röda bandet har varit en internationell symbol för aids sedan 1991. Det bärs för att visa att man stödjer dem som lever med hiv eller är sjuka i aids.

World Aids Day - Officiell hemsida Sidan öppnas i ett nytt fönster

Kalendarier för WAD

WAD Stockholm Sidan öppnas i ett nytt fönster
Noaks Ark Sidan öppnas i ett nytt fönster
RFSL Sidan öppnas i ett nytt fönster
RFSU Sidan öppnas i ett nytt fönster
Stop Hiv Sidan öppnas i ett nytt fönster
Posithiva Gruppen Sidan öppnas i ett nytt fönster
Convictus Sidan öppnas i ett nytt fönster
Göteborgs Stad Sidan öppnas i ett nytt fönster
Jämtlands Läns Landsting Sidan öppnas i ett nytt fönster
Västra Götaland Sidan öppnas i ett nytt fönster
Region Skåne Sidan öppnas i ett nytt fönster
Landstinget Kronoberg Sidan öppnas i ett nytt fönster
Landstinget Dalarna Sidan öppnas i ett nytt fönster
Landstinget Gävleborg Sidan öppnas i ett nytt fönster
 Sidan öppnas i ett nytt fönster
Hiv-Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster
Region Gotland Sidan öppnas i ett nytt fönster

Senast uppdaterad:  2012-11-29 
border