Utlandsresenärer 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Personer som riskerar att smittas vid utlandsvistelse utgör en stor och varierad grupp och de är därför svåra att beskriva och studera som en enhetlig grupp.

I stora drag delas den riskutsatta gruppen utlandsresenärer upp i några huvudgrupper.

  • Den ena gruppen är främst män som av olika skäl reser till högriskområden såsom Sydostasien. Detta utesluter givetvis inte kvinnor som även de kan ha oskyddat sex under en utlandsvistelse.
  • Den andra gruppen är migranter från länder där hiv är vanligt förekommande. De smittas vanligen vid kortare eller längre besök i hemlandet. Orsaken är låg kunskap om hur utbredd hiv är, eller hur eventuell spridning av hiv har förändrats i hemlandet över tid.
  • Även ungdomar och unga vuxna är en grupp, som reser mycket.

Råd inför utlandsresanSidan öppnas i ett nytt fönster 1177
Råd  till utlandsresenärer.

VaccinationsGuiden Sidan öppnas i ett nytt fönster
Bevakar den epidemiologiska situationen ute i världen. Informationen riktar sig både till läkare och sjuksköterskor liksom till resenärer.

Utbrottsinformation och reseråd Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet
Här finns länkar till sidor om utbrottsinformation och reseråd.

Schyst Resande Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kampanj som lyfter sociala och ekonomiska baksidor av resandet i världen. De organisationer som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga rättigheter utifrån olika perspektiv.

Rapport om hälsorisker för resenärer Sidan öppnas i ett nytt fönster WHO
WHO:s rapport om hälsorisker vid utlandsresor. Kapitel 5, Infectious diseases of potential risk for traveller, tar upp hiv/STI .

Hiv-travel Sidan öppnas i ett nytt fönster
En internationll databas med information om reserestriktioner för personer med hivinfektion.

Senast uppdaterad:  2011-09-16 

Mer om utlandsresenärer 

Publikationer

  • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner på albanska publikation , Smittskyddsinstitutet
  • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner på persiska publikation , Smittskyddsinstitutet
  • Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner på serbiska publikation , Smittskyddsinstitutet

Aktörer

border