Nationell statistik 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Ungdomar och unga vuxna

Ungdomsbaromtern 2009/10 Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen
Enkätsvar från ungdomar i åldrarna 15–24 år.  

Ungdomsbarometern 2008 Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Enkätsvar från ungdomar i åldrarna 15–24 år.

Ungdomsbarometern 2007 Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen
Enkätsvar från ungdomar i åldrarna 15–24 år.

Personer med utländsk bakgrund

Statistik och översikter som rör migration och asyl i SverigeSidan öppnas i ett nytt fönster Migrationsverket 
Här finns bland annat aktuell månadsstatistik över antalet asylsökande, personer i Migrationsverkets mottagningssystem och ensamkommande barn och ungdomar samt beviljade uppehålls- och arbetstillstånd.

Oönskade graviditeter

En jämförelse av aborter efter 18:e graviditetsveckan mellan år 1987 och 2002 Sidan öppnas i ett nytt fönster 49 kB, Socialstyrelsen

Abortstatistik i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Sexuellt överförda infektioner

Gonorré, hepatit, hivinfektion, klamydia och syfilis klassas som allmänfarliga sjukdomar och är därmed anmälningspliktiga och smittspåringspliktiga enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Statistiken är baserad på anmälan som kommit in.

Gonorré

Gonorré i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Hepatit

Hepatit A Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Hepatit B Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Hepatit C Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsinstitutet

Hivinfektion

Hiv i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Klamydia

Klamydia i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

Syfilis

Syfilis i Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstitutet

 

Senast uppdaterad:  2010-07-02 

Mer om nationell statistik 

Aktörer

border