Klamydia 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Klamydia orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Bakterien finns i urinröret, hos kvinnor även i slidan/livmoderhalsen, och ibland i ändtarm och/eller svalg och smittar vid samlag och andra oskyddade sexuella kontakter. Inkubationstiden är kort, några dygn till någon vecka. Klamydia kan vara svår att upptäcka, eftersom den ofta inte ger några symtom.

Klamydia räknas räknas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig och smittspåringspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Fakta om klamydia

Sjukdomsinformation Sidan öppnas i ett nytt fönster Smittskyddsinstiutet

Smittskyddsblad Sidan öppnas i ett nytt fönsterSmittskyddsläkarföreningen
Smittskyddsblad (patient- och läkarinformation) om gonorrè, hepatit, hiv, klamydia och syfilis har getts ut av Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsenheterna Smittskydd Stockholm, Smittskydd Värmland, Smittskydd Kalmar mfl har även översättningar av dem till andra språk som pdf:er.

Broschyren Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Klamydiatest via nätet

I vissa landsting/regioner erbjuds privatpersoner möjligheten att beställa hem ett klamydiatest och kolla sitt svar på nätet.

klamydia.se Sidan öppnas i ett nytt fönster
Gemensam sida för beställning av hemtest för boende i:
Västra Götalandsregionen
Västerbottens läns landsting 
Landstinget Sörmland
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Värmland

klamydiatest.nu Sidan öppnas i ett nytt fönster
Gemensam sida för beställning av hemtest för boende i:
Landstinget i Blekinge
Landstinget Dalarna
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västmanland
Landstinget i Östergötland
Region Halland
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Örebro läns landsting
Landstinget i Uppsala län

Klamydiatest i Landstinget Kronoberg Sidan öppnas i ett nytt fönster
Landstinget Kronoberg

Provtagning

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom Sidan öppnas i ett nytt fönster 95 kB, Socialstyrelsen
Enligt smittskyddslagen är man skyldig att omedelbart söka läkarvård vid misstanke om att man bär på smitta av någon så
kallad allmänfarlig infektion. Test kan utföras vid alla vårdcentraler, ungdoms- och studentmottagningar, barnmorske- och Sesammottagningar med flera. All undersökning, vård och behandling som behövs är kostnadsfri.

Klamydia i ändtarm och svalg vanligt bland män som har sex med män Sidan öppnas i ett nytt fönster 530 kB, Läkartidningen
Venhälsan i Stockholm har undersökt klamydiafall i gruppen MSM och funnit att 66 procent hade klamydia i ändtarmen och 13 procent i svalget. De flesta av dessa saknade symtom. Slutsaten är att det är viktigt att alla lokaler provtas.

INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Sidan öppnas i ett nytt fönster
Infpreg är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet. I Infpreg finns information till allmänheten kring olika infektioner och deras eventuella påverkan på graviditet. I Infpreg finns referenser till aktuella artiklar inom ämnesområdet. I Infpreg har hälso- och sjukvården möjlighet till ytterligare information. Här finns också förslag till handlingsprogram för olika infektioner under graviditet.

Behandlingsrekommendationer

Internetmedicin Sidan öppnas i ett nytt fönster
En kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade
översikter för diagnostik och behandling. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden. Informationen på internetmedicin är av utpräglad fackmannamässig karaktär och vänder sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningrätt.

Smittskydd och smittspårning

Anmälan av en allmänfarlig sjukdom görs här Sidan öppnas i ett nytt fönster SmiNet
På SmiNet kan behandlande läkare göra en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Smittspårning av sexuellt överförbara infektioner Sidan öppnas i ett nytt fönster 1286 kB, Socialstyrelsen
En handbok i syfte att vara ett hjälpmedel och stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner (STI).

Kampanjer

Klamydiakampanjer. En utvärderingsstudie Sidan öppnas i ett nyt fönster 288 kB, Socialstyrelsen
Klamydiakampanjerna har en god potential i det förebyggande arbetet, men de behöver utvecklas och riktas mer.Utvärderingen visar att smittspårning är den mest effektiva metoden för att hitta personer med klamydia. Under en kampanjperiod hittas något fler antal personer med klamydia, än under perioder utan kampanj.

Goda exempel

Förslag till partnerspårningsbrev för klamydia Sidan öppnas i ett nyt fönster 19 kB, Uppsala läns landsting

Hjälp vid identifikation av en kontakt vid smittspårning Sidan öppnas i ett nyt fönster 370 kB, Uppsala läns landsting
Information som kan vara till hjälp om det är svårt att identifiera en kontakt index uppgivit.

Senast uppdaterad:  2012-07-11 
border