Personer med utländsk bakgrund 


Mottagarens epost:


Din epost:


Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):Din epost:


Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):


Personer med utländsk bakgrund innefattar en stor och heterogen grupp människor och innesluter asylsökande, flyktingar, anhöriginvandrare med flera. Många migranter kommer från områden där hiv som infektion är mer utbrett.

Bland de som är nyanlända från högendemiska områden eller från områden där epidemier pågår kan man förvänta sig att hitta en relativt hög andel hivinfekterade. Samtidigt kan kunskapen om hiv vara låg och förekomsten av andra sexuellt överförda infektioner vara högre och möjlighet till behandling av olika skäl vara sämre.

Riskfaktorer och sexuell hälsa

Att komma från ett högendemiskt område innebär inte automatiskt att personen lever med hiv. På gruppnivå innebär det dock att det finns en ökad risk, det vill säga att allt fler kan bära på smitta. Hos en del personer är också kunskapen om hiv låg. Det finns även personer som lever med hiv, utan att känna till det. Risken för att en sådan person ska smitta andra är därför stor.

Migration och sexuell hälsa – En litteraturöversikt om sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet i samband med migration Sidan öppnas i ett nytt fönster  248 kB, Socialstyrelsen

Prevention och vård

Hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen
Hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande med flera regleras i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Lagen reglerar landstingens skyldigheter att erbjuda asylsökande m.fl. hälso- och sjukvård samt tandvård. Lagen innebär en kodifiering av vad som tidigare gällde enligt särskilda överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Asylsökande barn ska erbjudas samma hälso- och sjukvård som barn som är bosatta i landet. Vuxna asylsökande ska erbjudas vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Vård för papperslösa Sidan öppnas i ett nytt fönster
27 organisationer och förbund har gått samman i ett gemensamt ställningstagande, Rätt till vård-initiativet.

Ensamkommande barn och ungdomar  Sidan öppnas i ett nytt fönster
Webbplatsen är framtagen i projektet "En nationell handlingsplan för ett värdigt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar". Här finns samlad information om berörda aktörers ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, aktörernas roller samt exempel på hur man arbetar med frågan runt om i landet. Bakom projektet står SKL och Migrationsverket med stöd av ERF (Europeiska flyktingfonden).

Informationsmaterial

Lifos Materialsamling Sidan öppnas i ett nytt fönster Migrationsverket
Lifos är Migrationsverkets landinformtionssystem och innehåller information och dokument om förhållandena i de länder, som sökande kommer från. Det mesta av materialet i Lifos kommer från externa källor, till exempel Utrikesdepartementet och de svenska ambassaderna utomlands. Andra viktiga källor är FN, framförallt UNHCR, samt olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter såsom Amnesty International, Human Rights Watch och International Crisis Group. En hel del information kommer från andra länders migrationsmyndigheter, till exempel brittiska Home Office. Vägledande beslut från Migrationsverket och Utlänningsnämnden samt länkar till avgöranden i Migrationsöverdomstolen finns också i Lifos.

Kort om migration Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,42 MB, Migrationsverket
Under 2008 slog invandringen till Sverige nytt rekord. För första gången nådde den över 100 000 under ett år. I denna broschyr har Migrationsverket med hjälp av siffror från SCB samlat statistik främst från år 2004-2008 om asylsökande och migration till Sverige.

Kampanjer

World Aids Campaign, WAC Sidan öppnas i ett nytt fönster 
Ett internationellt samarbetsorgan med frivilligorganisationer för hiv/aids-frågor. Deras fokus ligger på att öka allmänhetens kännedom kring hivfrågor. De har som mål att hålla regeringar ansvariga för de löften som getts, utifrån Declaration of Commitment on HIV/AIDS.

World Aids Day, WAD  Sidan öppnas i ett nytt fönster
Varje år presenterar World Aids Campaign, WAC ett kampanjtema och tar fram material till World Aids Day. Materialet finns som pdf:er på åtta olika språk; engelska, franska, ryska, spanska, portugisiska, mandarin, arabiska och hindi och kan laddas ned gratis.

Internationellt

HIV testing and counselling in migrant populations and ethnic minorities in EU/EEA/EFTA Member States Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,18 MB, ECDC
Om tillgång till hivtestning, hivprevention, behandling och vård för migranter i EU/EES-länder.

Improving HIV data comparability in migrant populations and ethnic minorities in EU/EEA/EFTA countries: findings from a literature review and expert panel Sidan öppnas i ett nytt fönster 1,80 MB, ECDC
Litteraturgenomgång av olika länders data kring hiv och migration samt hur dessa kan jämföras i EU/EES-länder.

Background note to the ECDC Report on migration and infectious diseases in the EU Sidan öppnas i ett nytt fönster 514 kB, ECDC
En rapport om migration och infektionssjukdomar i Europa .

Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europé  Sidan öppnas i ett nytt fönster 1 234 kB, Platform for Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

European survey on undocumented migrants' access to healthcare Sidan öppnas i ett nytt fönster 2 533 kB, Médecins du Monde 

Senast uppdaterad:  2011-08-24 

Mer om personer med utländsk bakgrund 

Aktörer

border