Om Nationella Hivrådet 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Som ett led i det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner har regeringen inrättat ett nationellt råd för samordning av arbetet i landet, Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Rådet samlades första gången i maj 2007 och förkortas Nationella Hivrådet.

Nationella Hivrådets sammansättning

Ordförande i Nationella Hivrådet och de tolv ledamöterna  utses av Smittskyddsinstitutets generaldirektör. Dessa ledamöter representerar olika myndigheter, ideella organisationer, landsting och kommuner som på olika vis verkar för att minska smittspridningen av hiv/STI i Sverige.  

Christer G Wennerholm (m) är sedan den 21 februari 2008 ordförande i Nationella Hivrådet. 

Nationella Hivrådets ledamöter

Ordinarie ledamöter:
Pia Lindeskog (Statens folkhälsoinstitut, FHI)
Anna Wessel (Migrationsverket)
Agneta Nilsson (Skolverket)
Anders Tegnell (Socialstyrelsen)
Lars Håkan Nilsson (Kriminalvården)  
Jonas Frykman (Sveriges kommuner och landsting, SKL) 
Joakim Berlin (Hiv-Sverige)
Jukka Aminoff (Stiftelsen Noaks Ark)
Christian Antoni Möllerop (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL) 
Felicitas Bergström (Riksförbundet för sexualupplysning, RFSU)
Irene Opira (Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor, RIFFI) 
Karin Stenqvist (Västra Götalandsregionen)


Ersättare för ordinarie ledamöter: 
Marlene Makenzius (Statens folkhälsoinstitut, FHI)
Per Sörensen (Migrationsverket)
Pia-Lotta Sahlström (Skolverket)
Agneta Holmström (Socialstyrelsen)
Maria Hägerstrand (Kriminalvården)
Ingvor Bjugård (Sveriges kommuner och landsting, SKL)
Inger Forsgren (Hiv-Sverige)
Björn Malmquist (Stiftelsen Noaks Ark)
Mikael Jonsson (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL) 
Ingrid Frisk (Riksförbundet för sexualupplysning, RFSU)
Ikhlas Ramadan (Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor, RIFFI)
Tommy Persson (Västra Götalandsregionen) 

Nationella Hivrådets uppgifter

Nationella Hivrådets uppgifter står definierade i (SFS 2010:604). Sidan öppnas i ett nytt fönsterNotisum

Rådet ska bistå Smittskyddsinstitutet
1. i frågor som rör hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar, och
2. i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.

Rådet sammanträder som regel fyra gånger per år.
Minnesanteckningar från Nationella Hivrådets möten. 

Senast uppdaterad:  2011-09-13 

Aktörer som ingår i Nationella Hivrådet 

Hiv-Sverige Sidan öppnas i ett nytt fönster

Kriminalvården  Sidan öppnas i ett nytt fönster

Migrationsverket Sidan öppnas i ett nytt fönster

RIFFI, Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor Sidan öppnas i ett nytt fönster

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster

RFSU, Riksförbundet för sexualupplysning  Sidan öppnas i ett nytt fönster

Skolverket Sidan öppnas i ett nytt fönster

SMI, Smittskyddsinistitutet Sidan öppnas i ett nytt fönster

Socialstyrelsen Sidan öppnas i ett nytt fönster

FHI, Statens folkhälsoinstitutSidan öppnas i ett nytt fönster

Stiftelsen Noaks Ark Sidan öppnas i ett nytt fönster

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Sidan öppnas i ett nytt fönster

Logo för medlemmar i Nationella Hivrådet

Ladda ner Nationella Hivrådets logo

Symbol röd, med text till vänster

Nationella Hivrådets symbol

Socialstyrelsen har tillsammans med Nationella Hivrådet tagit fram en symbol för det samlade arbetet med hiv- och STI-prevention i Sverige. Symbol svartSymbolen kan användas tillsammans med olika organisationers och myndigheters egna grafiska profiler och logotyper.

Ladda ner Nationella Hivrådets symbol

border