UNGASS-deklarationen 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

UNGASS-deklarationen

År 2001 samlades 189 statsöverhuvuden och regeringsrepresentanter i Förenta Nationerna för att diskutera hur världens länder ska bekämpa hiv/aids. De enades om en handlingsplan: ”Declaration of Commitment on HIV/AIDS”, även kallad UNGASS-deklarationen. I den förbinder sig länderna bland annat att se till att unga människor får information och kunskap, att öka tillgången till billig medicin och att motverka stigmatisering av hivsmittade. Deklarationen innehåller mål och tidsramar för när de ska nås, och anger att såväl globala som regionala och nationella åtgärder krävs för att stoppa den världsomspännande epidemin. Ledarna för världens länder uppmannas att utforma regionala strategier och planer i kampen mot hiv/aids.

UNGASS: Declaration of Commitment on HIV/AIDS Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS

Återrapportering

För att kunna följa upp ländernas arbete mot de mål som ställs upp i Declaration of Commitment, har FN:s särskilda organ för hiv/aidsfrågor, UNAIDS, utvecklat en metod för analys som bygger på ett antal frågor som ska besvaras, så kallade indikatorer. Indikatorerna rör bland annat kondomanvändning, tillgång till antivirala mediciner och testfrekvensen av hiv i olika riskutsatta grupper. Socialstyrelsen har till uppgift att vart annat år återrapportera om de svenska förhållandena till UNAIDS.

2010 års UNGASS-rapport Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen
I mars 2010 lämnade Socialstyrelsen Sveriges UNGASS-rapport till FN särskilda organ för hiv- och aidsfrågor, UNAIDS.

Om  hiv/aidsutvecklingen i världen Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS
Vartannat år publicerar UNAIDS en rapport om den globala aidsepidemin. Rapporten bygger på länders bästa, tillgängliga data och ger en översikt av och kommenterar epidemin och internationella insatser.

Media kit 2008: Report on the global AIDS epidemic Sidan öppnas i ett nytt fönster UNAIDS
UNAIDS har till media sammanställt en mängd olika underlag med information kring hiv/aids i världen.

Senast uppdaterad:  2009-08-31 

Mer om UNGASS-deklarationen 

Aktörer

Lagar och riktlinjer

FN:s allmänna förklaringar om mänskliga rättigheter Sidan öppnas i ett nytt fönster Regeringen

Barnkonventionen Sidan öppnas i ett nytt fönster Barnombudsmannen

border