AIDS Action Europe 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
AIDS Action Europe är ett partnerskap av mer än 230 frivilligorganisationer från 44 europeiska och centralasiatiska länder. Ett bättre skydd av mänskliga rättigheter och allmän tillgång till förebyggande åtgärder, behandling, vård och stöd eftersträvas liksom minskad ojämlikhet i hälsa i Europa, med fokus på viktiga utsatta befolkningsgrupper i Central-och Östeuropa och Centralasien.
Typ av aktör:
Organisation 
Region:
Internationellt 
Länk:
http://www.aidsactioneurope.org
Senast uppdaterad:  2009-09-03 

 

border