Kunskapsnätverk 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Sedan 2007 har landsting, regioner och kommuner fått medel för att stärka det förebyggande arbetet mot hiv och STI genom att bygga upp och förmedla kunskap i samverkan. Bakgrunden var att flera landsting hade uttryckt en vilja att samverka när det gällde bland annat metodutveckling och strategiskt arbete.

Idag finns sex regionala kunskapsnätverk:

 • Adlon: Landstingen i Östergötland, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Örebro och Sörmland samt Region Halland.
  Adlongruppens webbplats Sidan öppnas i ett nytt fönster
 • Norra regionen: landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland.
 • Västra Götaland och Göteborgs stad.
  Hivprevention i Västra Götaland Sidan öppnas i ett nytt fönster
 • Region Skåne och Malmö stad.
 • Stockholms läns landsting och Stockholms stad.
 • Landstingen i Uppsala, Värmland, Dalarna, Gävle och Västmanland.

Gotlands kommun är ännu inte med i något av nätverken, men har tagit en inledande kontakt med Stockholms läns landsting.

Kunskapsnätverken utgår från respektive regions behov av:

 • stöd och samordning för kunskapsuppbyggnad, utveckling av utbildningsmaterial, datainsamling, uppföljning och utvärdering samt kunskapsåterföring rörande primärprevention inom hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
 • stöd och samordning för att säkerställa en god kunskapsnivå hos alla huvudmän rörande bemötandefrågor av personer som lever med hivinfektion
 • forskning och utveckling inom området genom relevant forskningsanknytning (hälsovetenskap, samhällsmedicin och relevanta medicinska specialiteter) samt samverkan med vetenskaplig expertis
 • tvärsektoriell och tvärvetenskaplig samverkan i det förebyggande arbetet.
Senast uppdaterad:  2009-09-03 

Mer om kunskapsnätverk 

Adlongruppens webbplats Sidan öppnas i ett nytt fönster

Hivprevention i Västra Götaland Sidan öppnas i ett nytt fönster

border