Webbenkäter som datafångstteknik - En litteraturöversikt 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Kunskapsbaserad hivprevention står inför nya utmaningar. Grupper som män som har sex med män och injektionsmissbrukare kan inte helt definieras eller nås via adressregister. Preventörer behöver få ny kunskap för fortsatt arbetet mot hiv och STI.

Det finns både för- och nackdelar med att använda webbenkäter. Det framgår av de publicerade studierna. Många forskare anser inte desto mindre att fördelarna överväger nackdelarna [50]. Till viss del kan detta härröras till den disciplinära tillhörigheten, och därmed de forskningsfrågor man arbetar med. De uppenbart fördelaktiga situationerna verkar finnas framför allt i skolans värld, där populationen är känd och man därmed inte behöver brottas med de problem som rör representativitet och generaliserbarhet. Det går att konstatera att de största problemen rör just representativiteten och generaliserbarheten i webbenkätstudier där populationen är okänd.

Författare:
Kristian Daneback 
Utgiven av:
Socialstyrelsen 
År:
2009
Typ av publikation:
Rapport 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
228 kB 
Länk:
Webbenkäter som datafångstteknik - En litteraturöversikt
Senast uppdaterad:  2010-01-29   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border