Se mig - Unga om sex och internet  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

En kartläggning av barns och ungas erfarenheter av och attityder till att exponera sig sexuellt och sexuellt utnyttjande via interaktiva medier samt deras erfarenheter av och attityder till att sälja sexuella tjänster.

Ungdomsstyrelsen har även studerat om de nya digitala uttrycksformerna kan ha bidragit till en förändrad attityd bland unga när det gäller sexuell exponering samt att sälja sexuella tjänster. Ambitionen har varit att ta ett brett grepp med olika infallsvinklar, perspektiv och metoder för att ringa in såväl omfattning som betydelse av den interaktiva teknikens baksidor.

Enligt rapporten har cirka 10 procent av unga mellan 16 och 25 år någon gång lagt ut sexiga bilder av sig själva på internet. Samtidigt har nära 50 procent av tjejerna upplevt att någon har försökt övertala dem att skicka sexuella bilder, prata om sex eller agera framför webbkameran. För killar är andelen 13 procent.

Fyra av tio anser att det är acceptabelt att ha sex mot ersättning om båda är med på det. En av tio kan tänka sig att själv ta emot ersättning för sex och killar är mer positiva än tjejer. Det är ungefär 1,7 procent, motsvarande 20 000 tjejer och killar, som någon gång har haft sex mot ersättning. Sedan 2004 har andelen som säljer sex inte ökat trots att antalet unga internetanvändare har ökat kraftigt.

Unga som säljer sex har ofta en problematisk livssituation. De har dålig psykisk hälsa, bristande vuxenkontakter och svårt att sätta gränser. Nätet är en viktig arena för kontakter men tekniken är inte orsaken till att unga säljer sex via nätet.

Författare:
Maria Nyman,Rikard Ambumsgård, Fabian Sjö  
Utgiven av:
Ungdomsstyrelsen  
År:
2009
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
5,5 MB  
: 978-
Länk:
Se mig - Unga om sex och internet
Senast uppdaterad:   2009-09-15    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border