Samtal om sexualitet, STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet – förebyggande insatser och behov  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Syftet med den här rapporten är att beskriva utvecklingen av STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskade graviditeter i Sverige, förebyggande metoder, insatser och behov i det patientcentrerade arbetet.

Rapporten kan användas som ett uppslagsverk som beskriver ungdomars olika behov av stöd, råd och service på lika villkor utifrån perspektiven jämställdhet, jämlikhet och genus. Rapporten riktar sig till kliniskt verksamma som arbetar med prevention av STI och oönskade graviditeter, beslutsfattare, politiker, studenter, ideella organisationer och andra intresserade.

Författare:
Marlene Makenzius  
Utgiven av:
Statens folkhälsoinstitut  
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
847 kB  
: 978-91-7257-692-6
Länk:
Samtal om sexualitet, STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet – förebyggande insatser och behov
Senast uppdaterad:   2010-04-29    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border