Prostitution i Norden  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

På uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM) har Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) genomfört forskningsprojektet ”Prostitution i Norden”. Syftet med projektet har varit att beskriva, belysa och analysera situationen avseende prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Norden.

I forskningsrapporten  presenteras resultat från forskningsprojektet Prostitution i Norden, som genomförts av Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM).

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i tre problemområden:
(1) Förekomst och omfattning
(2) rättslig hantering och sociala insatser
(3) attityder och förhållningssätt till prostitution och människohandel för sexuella ändamål i de nordiska länderna.

I rapporten beskrivs hur den rättsliga hanteringen av prostitution och människohandel i Norden har påverkats av att antalet utländska kvinnor har ökat på de nationella prostitutionsmarknaderna under de senaste tio åren. Tydligt är att samtliga nordiska länder idag står inför en ny situation. I relation till denna nya situation diskuteras hur argumenten för att kriminalisera sexköpare skiljer sig åt i de olika länderna.

I rapporten berörs också frågor som hur sexköpare chattar med varandra på nätet och hur polis och socialarbetare diskuterar och tillämpar den svenska sexköpslagen. Även resultat från en kartläggning av attityder till den svenska sexköpslagen presenteras. Studierna har genomförts av elva nordiska forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner.

Författare:
Charlotta Holmström och May-Len Skilbrei (red.)  
Utgiven av:
Nordiskt institut för kunskap om kön  
År:
2009
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
2,02 MB  
: 978-92-893-1817-4
Länk:
Prostitution i Norden
Senast uppdaterad:   2009-08-06    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border