Myndigheterna inom smittskyddsområdet Prop. 2009/10:123  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

De växande omvärldskraven, ökad rörlighet för såväl människor som djur och varor, den ökande förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar och bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika och ett eventuellt förändrat epidemiologiskt läge till följd av klimatförändringarna är faktorer som alla har betydelse för smittskyddet. De utmaningar som finns inom smittskyddsområdet kan långsiktigt bäst hanteras genom att den befintliga myndighetsstrukturen utvecklas och myndigheternas respektive uppgifter förtydligas.

Förslaget i propositionen innebär att Socialstyrelsen även fortsättningsvis ska ha ett övergripande ansvar för den statliga styrningen av smittskyddet inom hälso- och sjukvården liksom ansvaret för beredskapsplanering. En ombildning av Smittskyddsinstitutet bör ske så att myndigheten kan ges ett bredare uppdrag för kunskapsuppbyggnad och kunskapsstöd. Smittskyddsinstitutet bör också i fortsättningen bedriva forskning som är nödvändig för myndighetens övriga uppdrag. Nationella rådet för samordning av insatser mot hiv/aids m.m. och Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) bör inordnas i Smittskyddsinstitutets linjeorganisation. Förändringarna bör genomföras den 1 juli 2010.

Författare:
Regeringen  
Utgiven av:
Regeringen  
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
468 kB  
Länk:
Myndigheterna inom smittskyddsområdet Prop. 2009/10:123
Senast uppdaterad:   2010-03-08    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border