HON HEN HAN - En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Ungdomsstyrelsen fick i slutet av 2008 i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. I rapporten analyseras den upplevda fysiska och psykiska hälsan, diskriminering i olika former samt utsattheten för hatbrott och förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck.

Rapporten behandlar också målgruppernas erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården och andra samhällsinstitutioner. Hälsosituationen kopplas till erfarenheter av utbildning och arbete och med utgångspunkt i utredningens analys lämnas förslag till åtgärder. Utredningen pekar på tre viktiga utvecklingsområden: mötesplatser, myndigheters kompetens och ökad kunskap och satsningar inom skolan.

Författare:
Ungdomsstyrelsen  
Utgiven av:
Ungdomsstyrelsen  
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
5,14 MB  
: 978-
Länk:
HON HEN HAN - En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner
Senast uppdaterad:   2010-02-17    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border