Att möta kvinnor som utsatts för misshandel och våldtäkt  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Ett utbildningsmaterial för hälso och sjukvårdens personal.

Våldsutsatta kvinnor söker ofta sjukvården och enligt Hälso- och sjukvårdslagen finns ett tydligt ansvar att upptäcka, identifiera och ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. En förutsättning för detta är kompetens.

Utbildningsmaterialet är utformat för personal inom hälso- och sjukvården som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor. Syftet är att det ska ge praktisk vägledning och stöd i det dagliga arbetet, stimulera till diskussioner och utveckla nya arbetsmetoder.

Författare:
Nationellt centrum för kvinnofrid  
Utgiven av:
Uppsala universitet  
År:
2006
Typ av publikation:
Utbildningsmaterial  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
270 kB  
Länk:
Att möta kvinnor som utsatts för misshandel och våldtäkt
Senast uppdaterad:   2009-06-01    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border