Arbetet med hiv, STI och sexuell hälsa  

Publicerat: 2009-12-21  
Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Under 2009 har det hänt många saker inom hiv/STI-preventionen och arbetet för sexuell hälsa. Vi ser att arbetet har gått framåt och ser nya utmaningar 2010.

2006 tog Sverige en ny proposition för det förebyggande arbetet med hiv och STI. Den satte mål och strategier för arbetet och innebar en uppmaning till förnyelse. Tydligare mål ger tydligare arbete. Vi har nu bättre samordning mellan olika aktörer; mellan landsting, storstadskommuner och ideella organisationer, mellan olika organisationer och mellan myndigheter. Det kan vi se i våra uppföljningar. Det finns också nya policydokument och kunskapssammanställningar som guider för arbetet,  vilket gör att det blir kunskapsbaserat och fokuserar på de viktigaste insatserna. De motioner som nu finns i olika landsting rörande sprututbyte visar detta.

Och väl är det, för det finns fortfarande utmaningar. Fortfarande stiger antalet smittade bland män som har sex med män. Här krävs förnyelse av arbetet. Även om det är betydligt fler nyanlända asylsökande som får tillfång till hivtest och rådgivning, så gäller detta inte alls anhöriginvandrare där behovet är minst lika stort.

Och hur ska vi få kondomen att blir mer synlig? Kondomanvändningen bland unga vuxna i Sverige ligger lågt i jämförelse med övriga Europa. Här ser vi spänt fram mot resultaten från försök med förnyad rådgivningsmetodik i Västerbotten. Kan den breda informationsinsats till unga vuxna, som är ett regeringsuppdrag och planeras i vår, hjälpa till? En förutsättning är att den får tillräcklig genomslagskraft, och då behöver vi alla hjälpa till att använda kampanjmaterialet eller budskapen så att de lever längre än den nationella kampanjen.

Socialstyrelsen gör besök och uppföljningar i hela Sverige och vi vet att det finns många engagerade och kunniga personer. Utan er skulle det inte vara möjligt att förebygga hiv och STI. Nu finns också Hivportalen för att stödja ert arbete. Följ hur arbetet utvecklas här på Hivportalen och rapportera in era egna insatser och resultat! På det sättet kan ni få och ge inspiration och snabbare sprida ny kunskap som kan omsättas i hela Sverige.

Viveca Urwitz
Enhetschef
Socialstyrelsen

Senast uppdaterad:   2009-12-21    Sidansvarig:  Redaktionen  

 

border