Nationella Hivrådet och hiv/STI-prevention på Socialstyrelsen överfördes till SMI 1 juli 

Publicerat: 2010-06-03 
Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Den 1 juli flyttade den verksamhet som är knuten till Nationella Hivrådets uppdrag till Smittskyddsinstitutet. Övergången omfattar det preventiva arbetet inom hiv och STI inklusive Hivportalen samt arbetet med att fördela statsbidrag 2:8 inom området.

Nationella Hivrådet och därtill kopplad verksamhet vid Socialstyrelsen överfördes till Smittskyddsinstitutet den 1 juli 2010. Övergången omfattar det preventiva arbetet inom hiv och STI samt arbetet med att fördela statsbidrag 2:8 inom området. I detta ingår även Hivportalen.  

Statsbidrag för hivprevention
Den 1 juli 2010 gick ansvaret för att fördela statsbidrag över från Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet. Den 1 september är sista datum för att ansöka om statsbidrag 2:8 för hivpreventiv verksamhet.

Ansökan skickar du till Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet
Hiv/STI-prevention
171 82  Solna

Information om statsbidraget och ansökan  Sidan öppnas i ett nytt fönsterSocialstyrelsen

Beställning av material
Du som vill beställa broschyrer, rapporter eller annat tryckt material som framtagits inom ramen för verksamheten inom hiv/STI-prevention vid Socialstyrelsen, kan fortsätta göra det på Socialstyrelsens webbplats under en övergångsperiod.

Socialstyrelsens publikationer Sidan öppnas i ett nytt fönster Socialstyrelsen

Flytt av Hivportalen
Under den period som vi flyttar Hivportalen från Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet kan vi inte uppdatera webbplatsen. Innehållet är dock tillgängligt hela tiden.

Kontaktuppgifter
Efter den 1 juli kan du kontakta de som arbetar med frågor om hiv och STI-prevention på Smittskyddsinstitutet på:

E-post:
Smittskyddsinstitutet
Nobels väg 18
171 82 Solna
Tfn: 08-457 23 00

Senast uppdaterad:  2010-07-02   Sidansvarig: Redaktionen 

Aktörer 


Socialstyrelsen Sidan öppnas i ett nytt fönster

Smittskyddsinstitutet Sidan öppnas i ett nytt fönster
border