Förändring i arbetsfördelning  

Publicerat: 2010-03-09  
Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Regeringen föreslår i propositionen Myndigheterna inom smittskyddsområdet (2009/10:123) att Nationella Hivrådet förs över från Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet tillsammans med arbetet runt fördelningen av statsbidrag till verksamhet mot hiv/aids.

Vi har sett det som mycket positivt att ha hela verksamheten kring hiv/aids på Socialstyrelsen eftersom den har naturliga relationer till många av myndighetens övriga uppdrag. Nu riktar vi krafterna mot att tillsammans med Smittskyddsinstitutet föra över verksamheten på ett sätt som gör att vi kan bevara och utveckla vårt samarbete så att arbetet kan fortsätta på samma effektiva sätt.

Båda myndigheterna är viktiga i arbetet och Socialstyrelsen kommer att ha en fortsatt roll på samma sätt som myndigheten har för andra delar av smittskyddet.

Förändringarna beräknas träda i kraft den 1 juli.

Anders Tegnell
Chef för Avdelningen för kunskap
Socialstyrelsen

Läs mer:
Myndigheterna inom smittskyddsområdet
Prop (2009/10:123)

Senast uppdaterad:   2010-03-09    Sidansvarig:  Redaktionen  

 

border