Ung och positiv – om unga hivpositivas livssituation  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Studien visar på ett paradigmskifte när det gäller livssituationen för de unga som får hiv nu gentemot de som fi ck hiv tidigare. Personerna i studien anser bland annat att hiv inte är den dominerande faktorn i deras liv utan de väljer att fortsätta leva sitt liv som innan de fick hiv och på samma sätt som deras jämnåriga vänner gör.

Studien vill synliggöra unga hivpositiva och deras livssituation. Tidigare studier av hivpositiva i Sverige har bland annat beskrivit ett förändrat sexualliv efter beskedet om hiv, svårigheter att skapa nära relationer och beskrivningar av utsatthet och stigmatisering. Den här studien bidrar med en bild som skiljer sig från tidigare. Vi kan skönja ett paradigmskifte, eftersom hiv inte beskrivs av de unga hivpositiva i termer av livsbegränsande eller hinder för självförverkligande i samma utsträckning som tidigare. De flesta är inte med i någon förening för hivpositiva. De upplever kontakten med behandlande läkare som positiv och viktig, men vill gärna ha övrig information och kontakt genom internet.

Författare:
Julius Charpentier, Hans Knutagård och Jakob Axelsson  
Utgiven av:
Region Skåne  
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport  
Språk:
Svenska  
Filstorlek:
712 kB  
: 978-91-978330-3-5
Länk:
Ung och positiv – om unga hivpositivas livssituation
Senast uppdaterad:   2010-05-03    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border