UngKAB09 - en studie om sex och hälsa (frågeformulär) 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

UngKAB, Unga – Kunskap, Attityder, Beteende, är en undersökning om sexualitet hos ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 29 år. Undersökningen initierades av Socialstyrelsen och genomförs av Göteborgs universitet.

UngKAB planeras bli en återkommande undersökning vars data skall ligga till grund för:
• Sveriges rapportering till FN enligt UNGASSdeklarationen,
• uppföljning av nationella insatser,
• och som underlag för olika typer av samhälleliga beslut,
samt
• att kunna användas som referenspunkt för övrig forskning
inom området.

Många har uttryckt intresse av att ta del av det frågeformulär som används i UngKAB och Socialstyrelsen gör den nu därför tillgänglig på internet.

Författare:
Socialstyrelsen och Göteborgs Universitet 
Utgiven av:
Socialstyrelsen och Göteborgs Universitet 
År:
2010
Typ av publikation:
 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
412 kB 
Länk:
UngKAB09 - en studie om sex och hälsa (frågeformulär)
Senast uppdaterad:  2010-03-31   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border