Ungdomar och sexualitet - ungdomsbarometern 2010 

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

Ungdomsbarometern 2010, visar att kondomanvändningen är låg bland ungdomar och unga vuxna. Samtidigt visar undersökningen att oron för hiv är låg bland ungdomar i Sverige.

Ungdomsbarometern 2009/2010 visar bland annat att:

  • 56 procent av dem som svarat på enkäten anser att kondom alltid ska användas när de har sex med en tillfällig partner.
  • 26 procent säger att de, om de inte har någon kondom till hands, hellre utsätter sig för risken att få en infektion än avstår från sex.
  • 7 av 10 ungdomar bedömer att de löper liten, eller ingen, risk att drabbas av klamydia.
  • 1 av 4 ungdomar litar på att en partner berättar om att han eller hon har en pågående sexuellt överförd infektion.
  • Vid sex oroar sig 13 procent främst för att få en könssjukdom. Det som oroar de flesta mest är en oönskad graviditet.
  • 88 procent anser att risken för hiv är liten, eller inte existerar.
Författare:
Socialstyrelsen 
Utgiven av:
Socialstyrelsen 
År:
2010
Typ av publikation:
Rapport 
Språk:
Svenska 
Filstorlek:
264 kB 
Länk:
Ungdomar och sexualitet - ungdomsbarometern 2010
Senast uppdaterad:  2010-05-10   Sidansvarig: Redaktionen 

  

border