Risk behaviour and prevention of blood borne infections among injecting drug users  

Mottagarens epost:
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):
Din epost:
Meddelande till mottagaren (max 1000 tecken):

This work has focused on markers of blood borne infections, as antibodies for HIV, HBV and HCV, on risk behaviour, gender, age, mortality, perception of risks with HCV infection and preventive measures. 407 unique participants were interviewed about risk behaviour and blood tested when visiting treatment settings and a custody in Stockholm County from the year of 2001-2006. Participants were >15 years of age and had injected drugs.

In this thesis, preventive measures of blood borne infections in IDUs are suggested to focus; on young injectors, especially females. On persons with injecting risk behaviour infected as well as non infected with HIV and HCV. The measures are also suggested to be individualized and differentiated for HIV, HBV and HCV. To change risk behaviour for not acquiring blood borne infections; risk perception is suggested to be analysed and communicated by professionals in a dialogue, structured in the method of Motivational Interviewing. Focus should be on IDUs ´ risk assessment, with emphasis on how to identify, quantify and characterize risks.

På svenska: Utifrån studieresultaten föreslås att preventiva insatser för att förhindra smittöverföring av blodburna infektioner bland personer med injektionsmissbruk fokuserar på: personer som börjat injicera droger, unga kvinnor, individens riskbeteende, olika insatser för hiv och HCV, hiv-infekterade personer med riskbeteende, HCV-infekterade personer med riskbeteende och att HBV-vaccinationsprogrammet blir komplett. För att undvika smittöverföring av blodburna infektioner och för att förändra ett riskfyllt injektionsbeteende föreslås samtal om riskuppfattning. Risksamtalet föreslås utgå från metoden Motiverande samtal, och vara en dialog mellan en person som injicerat droger och en för ändamålet utbildad behandlare. Samtalet föreslås utgå från riskuppfattning med betoning på att identifiera, kvantifiera och karaktärisera riskbeteendet.

Författare:
Lillebil Nordén  
Utgiven av:
Karolinska Institutet  
År:
2009
Typ av publikation:
Avhandling  
Språk:
Engelska  
Filstorlek:
416 kB  
Länk:
Risk behaviour and prevention of blood borne infections among injecting drug users
Senast uppdaterad:   2009-12-09    Sidansvarig:  Redaktionen  

   

border